Udvalgsrapport om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

20-12-2021

Udvalget om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper kommer med alternative løsningsforslag som følge af afskaffelsen af den offentlige vurdering.

Folketinget vedtog en ændring af ejendomsvurderingsloven d. 27. februar 2021, der indebar afskaffelsen af den offentlige vurdering af erhvervsejendomme, herunder for andelsboligejendomme. Den seneste ansatte ejendomsværdi er ét af tre værdiansættelsesprincipper i andelsboliglovens regler om maksimalpris, og derfor blev der nedsat et udvalg til at kigge på alternative løsningsforslag.

Udvalget om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper har i den nu udgivne rapport opstillet og vurderet forskellige alternativer til afskaffelsen af den offentlige vurdering.

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, siger i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgsrapporten:

”Det glæder mig at have modtaget udvalgets rapport om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper. Jeg ser frem til at fordybe mig nærmere i rapporten, herunder særligt de enkelte løsningsforslag, som udvalget har belyst i deres arbejde.”

Kaare Dybvad Bek vil derfor ikke lægge sig fast på en model endnu:

”Det er for tidligt at pege på den eller de løsningsforslag, der vil arbejdes videre med. Rapportens indhold vil først blive vendt med de øvrige partier i Folketinget, og herefter kan der tages stilling til, hvilken løsning der er politisk flertal for.”

Udvalget bestod af Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen, Skatteministeriet, samt 1 medlem fra hhv. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark.

Landsformand i ABF, Hans Erik Lund udtaler i forhold til udvalgsrapporten:

”Redegørelsen giver et godt bud på de helt nødvendige ændringer, der skal til for at hjælpe de andelsboligforeninger, der kommer i klemme, når der ikke længere udarbejdes offentlige vurderinger. Jeg håber på bred politisk opbakning til løsningerne.”

Dansk Ejendomsmæglerforening udtaler:

”De andelsboligforeninger, der havde regnet med at få en ny offentlig vurdering, bør have en håndsrækning. Det har i arbejdet hen i mod mulige løsningsforslag været væsentligt for DE, at andelsboligsælgere og -købere er sikret et gennemsigtigt og retvisende grundlag for en af de største beslutninger i deres liv – så vidt muligt uden at komplicere et i forvejen kompliceret marked”, siger DE’s direktør, Ole Hækkerup.

EjendomDanmark udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgsrapporten, at:

”Det er godt, at vi har fundet en løsning for andelsboligforeninger, som har brugt den offentlige vurdering. EjendomDanmark har i arbejdet lagt vægt på valgfrihed for andelsboligforeninger og færrest mulige administrative byrder – og det er er vi med rapportens forslag kommet rigtigt langt med”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendom Danmark.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Michael Højgaard Bang: mihb@im.dk, 7228 2416