Civilsamfundet skal hjælpe trængte skilsmissefamilier

05-02-2021

Der er med finansloven afsat midler til, at civilsamfundet kan hjælpe familier, som venter på at få behandlet skilsmissesager. Det skal hjælpe børnene bedre igennem forældrenes brud.

Der er hjælp på vej til en del af de familier, som er kommet i klemme på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Civilsamfundet får nu mulighed for at tilbyde forældrene hjælp, fx i form af samtaler eller rådgivning, for at afbøde konsekvenserne af de lange ventetider i Familieretshuset. Civilsamfundets tilbud vil være et supplement til de tilbud, som Familieretshuset har i dag (rådgivnings- og afklaringssamtale, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og samarbejdskursus).

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi må ikke svigte de børn, som oplever mistrivsel, fordi forældrenes sag trækker i langdrag. Jeg er rigtig glad for, at civilsamfundet nu får mulighed for at stille deres faglighed til rådighed, så vi kan række hånden ud til nogle af de trængte familier. Vi er samtidig i fuld gang med arbejdet med at styrke Familieretshuset. Men lige nu er der akut brug for hjælp. Jeg håber, at mange forældre vil benytte sig af den håndsrækning, som civilsamfundet takket være årets finanslovsaftale nu får mulighed for at tilbyde.”

- Astrid Krag

Camilla Fabricius, socialordfører fra Socialdemokratiet, siger:

Vi vil med de afsatte midler sætte børnene først. Det er hårdt for alle parter at gå gennem en skilsmisse, men når familierne står over for lange sagsbehandlingstider, rammer det især børnene. De er ganske uforskyldt i situationen, og deres trivsel er vores vigtigste prioriteret. Det er mit håb, at civilsamfundsorganisationerne kan være med til at lette den svære situation for de trængte familier og i særdeleshed børnene, som skal hjælpes bedst muligt.”

- Camilla Fabricius

Ina Strøjer-Schmidt, familieordfører for SF, siger:

Vi er glade for, at vi tildelte familieretshuset økonomi ved finanslovsforhandlingerne, så vi kan komme de lange ventetider til livs. Det har været vigtigt for os, at vi oprettede dette initiativ, så de familier som er berørt af en lang ventetid i deres sag kan få råd af professionelle mens de venter på, at deres sag afgøres.”

- Ina Strøjer-Schmidt

Pernille Skipper, socialordfører for Enhedslisten, siger:

Det var meningen, at skilsmisseramte familier og børn skulle få mere hjælp, men underfinansieringen under den tidligere regering har efterladt et kæmpe rod. Jeg er så glad for, at vi kan få hjælp af civilsamfundsorganisationer med ekstra støtte og rådgivning, mens vi rydder op. Forhåbentlig kan det hjælpe de børn, der er hårdt i klemme.”

- Pernille Skipper

Henrik Vinther Olesen, socialordfører for Radikale Venstre, siger:

Skilsmisser rammer børn hårdt, og derfor er det glædeligt, at det er muligt at give civilsamfundsaktører mulighed for at tilbyde hjælp til familier med behov for råd og vejledning. Det er en rolle, som det bliver spændende at høre erfaringerne med til fremtidig inspiration på området.”

- Henrik Vinther Olesen

Torsten Gejl, socialordfører for Alternativet, siger:

Den tætte familie er det første fællesskab, et barn bliver en del af. Derfor går lange ventetider i Familieretshuset også hårdest ud over børnene, som i forvejen bliver fanget midt i forældrenes skilsmisse. Derfor er vi i Alternativet glade for, at vi får sat ekstra fokus på børnenes trivsel med de afsatte midler. Det er et skridt på veje til at skabe tryggere rammer for børnene - skilsmissens uskyldige ofre.”

- Torsten Gejl

Familieretshuset har fået en stor økonomisk indsprøjtning samtidig med, at den fortsatte implementering af det familieretlige system sættes på pause i en periode. Initiativerne skal rette op på de lange ventetider i Familieretshuset, hvor sagsbunkerne og ventetiderne er vokset støt, siden reformen af det familieretlige system gik i gang i april 2019.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med finansloven for 2021 afsat i alt 5 mio. kr., som vil blive udmøntet i en pulje, som civilsamfundsorganisationer kan søge midler fra. Puljen, herunder de nærmere kriterier for tildeling af midlerne, forventes udmeldt medio februar 2021 på socialstyrelsen.dk.

Kontakt til ordførerne

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf. 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 6162 4918

Henrik Vinther Olesen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf. 6162 5661

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Rasmus Helveg Petersen, familieordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Yderligere oplysninger

Social- og ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)