Hjemløse får bedre mulighed for at få en udslusningsbolig

09-02-2021

Regeringen vil med et nyt lovforslag sikre, at huslejetilskud til en udslusningsbolig ikke fradrages borgerens forsørgelsesydelser. Samtidig udskydes flere andre elementer, som oprindeligt var med i forslaget.

Et nyt lovforslag skal sikre, at flere hjemløse får tilbudt en udslusningsbolig. Som det er i dag, er der ikke hjemmel i loven til at sikre, at et huslejetilskud til en udslusningsbolig ikke fradrages i borgerens forsørgelsesydelser. Hullet i loven har betydet, at færre hjemløse end håbet har fået tilbudt en udslusningsbolig med huslejetilskud, og det bliver der nu rettet op på.

Oprindeligt indeholdt lovforslaget andre elementer på hjemløseområdet, som skulle tydeliggøre målgruppe, formål og ansvarsfordeling i forbindelse med ophold på kvindekrisecentre og herberger. Særligt forslag til præciseringer af den efterfølgende hjælp til borgere, der har haft ophold på herberger, har givet anledning til bekymring fra aktørerne på området.

Social- og Ældreministeriet har derfor besluttet, at det øvrige indhold i det oprindelige lovforslag fremsættes på et senere tidspunkt og i sammenhæng med andre initiativer på hjemløseområdet.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at flere hjemløse nu får reel mulighed for at få en udslusningsbolig:

Vi lukker nu et hul i lovgivningen, som har stået i vejen for, at hjemløse har kunnet få en udslusningsbolig og hjælp til en bedre tilværelse. Det værktøj skal vi bruge så godt, vi kan. Vi har samtidig lyttet til organisationer og interessenter på hjemløseområdet, der frygter, at øvrige dele af lovforslaget kan medføre forringelser for borgerne, hvis det ikke sker samtidig med andre initiativer, der sikrer hjemløse den hjælp, de har brug for. De mange vigtige perspektiver, som høring har givet, tager vi med videre i vores arbejde med blandt andet at se på flere billige boliger til hjemløse.”

- Astrid Krag

Lovforslaget fremsættes den 17. februar 2021.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)