Nye retningslinjer for undersøgelser i børnesager skal styrke sagsbehandlingen i børnesager

04-02-2021

Socialstyrelsen har på baggrund af politisk aftale opdateret retningslinjerne for forældrekompetenceundersøgelser og udgiver nye retningslinjer for tilknytningsundersøgelser. Det skal forbedre oplysningen af sager om mistrivsel og dermed styrke sagsbehandlingen i børnesager.

I sidste uge fremlagde regeringen udspillet Børnene Først, som skal sikre udsatte børn bedre hjælp og stærkere rettigheder. Nu kommer et første bidrag til en bedre kvalitet i sagsbehandlingen, så børn, der har oplevet svigt, kan få den rigtige hjælp og mere stabilitet i anbringelsen.

Som en del af satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Socialstyrelsen skulle opdatere retningslinjerne for forældrekompetenceundersøgelser fra 2011. Desuden skulle Socialstyrelsen udarbejde nye retningslinjer for tilknytningsundersøgelser. Begge dele foreligger nu og er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra kommuner og relevante faglige organisationer.

Forældrekompetenceundersøgelser kan bl.a. indgå som en del af den børnefaglige undersøgelse, når der er behov for at foretage en psykologisk vurdering af forældrenes kompetencer til at imødekomme barnets behov.

En tilknytningsundersøgelse er en helhedsvurdering af et barns tilknytning til anbringelsesstedet. Den indgår i kommunens oplysningsgrundlag i sager, hvor de skal træffe afgørelse om at videreføre en anbringelse eller en adoption uden samtykke af et barn til den plejefamilie, hvor barnet er anbragt.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi skal hele vejen rundt styrke børns rettigheder. Både når der er mistanke om, at et barn er udsat for svigt og senere i livet, når et barn har fundet et trygt hjem, hvor det gerne vil blive boende. Det kommer vi til med udspillet Børnene Først, som skal sikre anbragte børn og unge langt bedre betingelser, større inddragelse og en stærkere stemme i deres egen sag. Vi har samtidig brug for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen, og det vil de nye og opdaterede retningslinjer hjælpe til med.”

- Astrid Krag

Retningslinjerne er målrettet fagpersoner. De er faglige vejledende redskaber, der beskriver de lovmæssige krav, faglige anbefalinger og god praksis i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af denne type undersøgelser. Formålet med retningslinjerne er at understøtte høj kvalitet, ensartethed og systematik i brugen af undersøgelserne.   

Læs de nye retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Læs de nye retningslinjer for tilknytningsundersøgelser på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressevagt, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)