Mange hjemløse er klar til egen bolig – men venter længe

12-07-2021

De fleste hjemløse, som opholder sig på herberger, føler sig parate til at flytte i egen bolig. Og mange af dem har ifølge en ny undersøgelse ventet længe på at blive tilbudt en bolig.

Hjemløse må vente længe på at komme i egen bolig, selvom de egentlig gerne vil. Ifølge en ny undersøgelse ønsker syv ud af ti borgere på herberger at flytte i egen bolig eller botilbud med den fornødne støtte. En tredjedel har været parate til at flytte i mere end fem måneder, og hver tiende har ventet i mere end et år.

Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, som også peger på, hvilke barrierer der er for, at borgerne flytter fra boformerne. Her er det ofte manglen på billige almene boliger, som skaber lang ventetid.

Ventetiden for hjemløse skal ned, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

Hvis mennesker skal ud af hjemløshed, er første skridt, at de selv gerne vil. Men når motivationen til et bedre liv er til stede, dur det ikke, hvis de skal vente i halve og hele år på et herberg, før der sker noget. Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores, og vi har en klar ambition om at afskaffe hjemløshed i Danmark. Regeringen kommer efter sommerferien med et udspil, der blandt andet skal udbrede Housing First-metoden. Vi ved, at det er en god måde at få mennesker ud af hjemløshed, når udsatte mennesker kommer i egen bolig samtidig med, at de får den rette støtte til at klare tilværelsen.

- Astrid Krag

Undersøgelsen ser desuden på udvalgte kommuners arbejde med at sikre billige boliger til hjemløse. Kommunerne anser anvisningsretten for et vigtigt redskab til at sikre boliger til borgere. Undersøgelsen peger også på, at der er behov for at øge antallet af tilgængelige boliger, bl.a. gennem nybyggeri.

Læs undersøgelsen på Ankestyrelses hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Ankestyrelsens presseenhed, 61 89 75 63

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)