Opdatering af bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet

01-07-2021

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Ændringerne af bekendtgørelsen består først og fremmest i, at kommunerne som noget nyt kan indberette oplysninger om udgifter og egenbetaling for enhver person, hvor kommunen har afholdt en udgift eller modtaget en egenbetaling for en række indsatser på både det specialiserede voksenområde og på området for udsatte børn og unge.

Oplysningerne samles i en ny statistik for individhenførbare udgiftsdata, som gør det muligt at opgøre kommunernes udgifter til fx bestemte målgrupper eller aldersgrupper. Statistikken vil således give de kommuner, som vælger at indberette, mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. Derudover vil den kvalificere beregningerne i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) både generelt og ved den enkelte kommunes egne beregninger med modellen.

Social- og Ældreministeriet vil i efteråret 2021 invitere kommuner til at deltage i et samarbejdsprojekt om statistikken.

Ændringerne i bekendtgørelsen består dernæst i, at der er tilføjet et indberetningskrav til anbringelsesstatistikken vedr. anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, jf. § 62 l, i udlændingeloven.

Alle oplysninger om hjælpemidler er desuden fjernet fra bekendtgørelsen, idet data om hjælpemidler fremover indsamles via Danmarks Statistiks lovgivning. Arbejdet er udelukkende en lovteknikalitet og ændrer ikke på, hvilke oplysninger om hjælpemidler kommunerne skal indberette til Danmarks Statistik.

Om databekendtgørelsen

Databekendtgørelsen opdateres hvert halve år, hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft pr. 1. januar 2022. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af oplysninger er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører samt via nyhedsbrev og på sm.dk.

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Læs bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version

Yderligere oplysninger

Social-og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)