Stor interesse for statslig forsøgsordning med grønne hurtigbuslinjer og større byggeri langs linjerne

02-07-2021

Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup og Gladsaxe Kommuner har indsendt ansøgninger til en statslig forsøgsordning, som åbner mulighed for at opføre større byggeri langs grønne hurtigbuslinjer (BRT-linjer) i hovedstadsområdet.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og transportminister Benny Engelbrecht har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner i hovedstadsområdet kan søge om at opføre større byggerier ved standsningssteder på BRT-linjer. BRT er grønne hurtigbuslinjer, der skal køre i egne busbaner på tværs af hovedstadsområdet.

Forsøgsordningen skal understøtte etableringen af de første BRT-linjer i hovedstadsområdet ved at muliggøre intensivt byggeri i konkret udpegede områder langs linjerne. Derudover skal forsøgsordningen være med til at belyse, om de mange daglige brugere af nyt byggeri vælger BRT-busser frem for bilen.

Kommunerne i hovedstadsområdet kan søge om mulighed for at opføre større byggeri ved op til tre standsningssteder på op til tre BRT-linjer, dvs. ved maksimalt ni standsningssteder. Større byggeri kan fx være store kontorkomplekser eller hotel- og konferencecentre. 

Ved ansøgningsfristens udløb den 30. juni havde fem af hovedstadsområdets kommuner budt ind. Det er Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje Taastrup og Gladsaxe Kommuner. De har søgt om mulighed for at opføre større byggeri ved i alt 9 standsningssteder fordelt på 2 BRT-linjer. Desuden er der modtaget en interessetilkendegivelse fra Ishøj Kommune.

Efter sommerferien vil indenrigs- og boligministeren sammen med transportministeren beslutte hvilke kommuner, der får et betinget tilsagn om at kunne opføre større byggeri. Et endeligt tilsagn kan opnås, når der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjerne.

Med aftale om ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035” af 28. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er der afsat statslig finansiering til tilbundsgående undersøgelser af BRT på linje 200S (Avedøre Holme-Gladsaxe Trafikplads) og 400S (Ishøj-Lyngby) i hovedstadsområdet. Der er også afsat halv statslig finansiering af disse BRT-linjer forudsat, at der lokalt tilvejebringes finansiering til den resterende andel af projekterne. Bedre og billigere-aftalen er en delaftale af ”Infrastrukturplan 2035” af 28. juni, og Venstre og Det Konservative Folkeparti har tilsluttet sig delaften for så vidt angår letbane og BRT-løsninger.
 

”Det er rigtig positivt, at fem kommuner nu har budt ind med planer for, hvordan kommende BRT-linjer kan understøttes med større byggeri langs linjerne. Det kan bidrage til en grønnere hovedstad med effektiv transport og mindre trængsel. Samtidig åbner det nye byggemuligheder, som kan bidrage til en positiv udvikling i flere byområder i hovedstadsområdet,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

”Det er vigtigt at skabe et attraktivt kollektiv trafiknet i hovedstadsområdet, som kan medvirke til at flytte flere fra bilerne over i den kollektive transport. BRT-løsninger på linje 200S og 400S vil være grønne og mobilitetsfremmende, og vil styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt andet at binde en række S-togslinjer sammen, og jeg glæder mig til at følge projekterne, også nu hvor flere kommuner har ansøgt om stationsnærhed på de to linjer”, udtaler transportminister Benny Engelbrecht.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang
+45 72 28 24 16 / mihb@im.dk (dog ikke i uge 27-29)

Pressechef Poul Aarøe Pedersen
+45 29 32 98 47 / poa@im.dk (dog ikke i uge 26 + 30-31)