Undersøgelse af COVID-19-udbrud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen

14-07-2021

På baggrund af en beretning fra Sundhedsudvalget er der nu igangsat en undersøgelse af COVID-19-udbrud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen i Danmark 2020-2021.

 I foråret besluttede Sundhedsudvalget med Beretning af almen art 2020-21 nr. 14, at der skal igangsættes en undersøgelse af baggrunden for COVID-19-udbrud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen i Danmark 2020-2021.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd forestår undersøgelsen, og der er nedsat et underudvalg i Folketingets Social- og Ældreudvalg til at følge undersøgelsen.

Projektbeskrivelsen for undersøgelsen kan findes på Social- og Ældreudvalgets hjemmeside.

Projektstyring mv. varetages af et tværministerielt sekretariat med indlånte medarbejdere fra Social- og Ældreministeriet og Sundhedsministeriet. 

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)