H.K.H. Kronprinsessen og social- og ældreminister Astrid Krag besøger Nældebjerg Plejecenter i Greve den 18. juni kl. 12.30-13.30

16-06-2021

Pressemeddelelse

Den seneste tid har pga. COVID-19 pandemien været fyldt med afsavn for mange beboere på landets plejehjem. Besøget finder sted for at markere, at dagligdagen i vid udstrækning er vendt tilbage for de sårbare ældre på vores plejecentre, og det bl.a. igen er muligt at besøge beboerne fysisk.

Besøget indledes ved at H.K.H. Kronprinsessen og social- og ældreminister Astrid Krag bydes velkommen af beboere, Borgmester Pernille Beckmann og Plejecenterleder Marianne Mouritsen Jensen.

------------------------------

Presse

Presse, der ønsker akkreditering til besøget, bedes sende en e-mail med navn, stilling, medie og kontaktinformationer til ministeriet senest den 17. juni 2021 kl.12.00.

Af hensyn til Nældebjerg Plejecenters beboere er der begrænset antal akkrediteringer.

Når programmet for besøget foreligger, vil det blive fremsendt til den akkrediterede presse.

Info

Nældebjerg Plejecenter – Kompetencecenter for demens, Rådhusholmen 8, 2670 Greve kommune

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)