Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. forlængelse af regler visse lokalerestriktioner på Social- og Ældreministeriets område

28-06-2021

Social- og Ældreministeriet har på ny forelagt regler om visse lokalerestriktioner for Epidemikommissionen.

Epidemikommissionen har efter anmodning fra Social- og Ældreministeriet indstillet, at de gældende regler om visse lokalerestriktioner for sociale tilbud og plejehjem m.v. forlænges.

Forlængelsen af reglerne har også været forelagt for Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke var et flertal i udvalget imod forlængelsen af reglerne.

Social- og Ældreministeriet udsteder derfor en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. Ændringsbekendtgørelsen vil træde i kraft den 7. juli 2021 og forlænger restriktionerne til og med den 31. august 2021.

Yderligere oplysninger
Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)