Markant løft af ældreplejen: Over 1000 nye ansatte skal skabe mere omsorg og nærhed for landets ældre borgere

08-06-2021

Kommunerne får midler til at ansætte over 1.000 nye medarbejdere i ældreplejen og samtidig sende et tilsvarende antal medarbejdere i uddannelse som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev med Finansloven 2021 enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Partierne er nu enige om en endelig udmøntningsmodel for midlerne.

Kommunerne skal bruge pengene til at ansætte erstatningspersonale for de ufaglærte medarbejdere, som nu skal tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I takt med, at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil kommunerne have mulighed for at ansætte varigt personale i ældreplejen, som alle har den relevante uddannelsesbaggrund. Aftalen sikrer op mod 1.012 ekstra ansatte i ældreplejen i 2024.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og vores ældre har krav på at blive behandlet med omsorg, værdighed og en stærk faglighed. Med denne aftale løfter vi kvaliteten i vores ældrepleje gennem flere medarbejdere og flere, der kan gå fra ufaglært til uddannet. Regeringen har fra starten sat som mål at holde hånden under velfærden og lade pengene følge med det stigende antal ældre i modsætning til de borgerlige regeringer. Der er tilført mere end 3 mia. kr. til den kommunale velfærd de senere år, og med denne aftale sikres endnu et vigtigt løft af velfærden.”

- Astrid Krag 

Pengene fordeles efter kommunernes andel af ældre.

Midlerne fordeles efter "ældrenøglen", som den ser ud i 2021, til alle kommuner, som ønsker at modtage dem. Midlerne tildeles årligt og udmøntes med halvårsvirkning fra 2021. Partierne bag aftalen drøfter udmøntningen af de resterende midler i 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere omfattet af tilskudsordningen følger den gældende overenskomst på området.

Pernille Skipper, Enhedslisten, siger:

For Enhedslisten var det et hovedkrav i finanslovsforhandlingerne sidst at få flere ansatte i ældreplejen. Derfor er jeg glad for, at pengene endelig er på vej afsted. Og det har været vigtigt for os, at det er bundet op på, at flere også får en uddannelse inden for faget. Ældreplejen er blevet svigtet de seneste årtier, og det slår revner i vores særlige samfundsmodel, når man ikke kan være sikker på at få omsorg og støtte, når man bliver gammel.”

- Pernille Skipper

Kirsten Normann Andersen, SF, siger:

Dygtige medarbejdere gør en kæmpe forskel hver dag for vores forældre og bedsteforældre, som har brug for pleje. Men de har brug for flere kollegaer. Derfor skal vi selvfølgelig både ansætte og uddanne flere. Der er hårdt brug for, at vi løfter ældreplejen og gør hverdagen tryggere og bedre for de ældre. Det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

- Kirsten Normann Andersen 

Kristian Hegaard, Radikale Venstre, siger:

Uddannelse af personale giver bedre ældrepleje. Den største udfordring på ældreområdet bliver manglen på arbejdskraft. En del af løsningen er kompetenceløft for at fastholde medarbejderne. Derfor er vi glade for, at der nu udmøntes midler til flere hænder og bedre ældrepleje.”

- Kristian Hegaard 

Torsten Gejl, Alternativet, siger:

Alternativet er glade for at være med til at udmønte midler, så der kan komme flere hænder i ældreplejen.”

- Torsten Gejl 

Birgitte Vind, Socialdemokraterne, siger:

Ældreplejen udgør en hjørnesten af vores velfærdssamfund. Med aftalen om udmøntning af finanslovsmidlerne får de dygtige medarbejdere nu flere uddannede kollegaer. Vi skal altid bestræbe os på at skabe endnu bedre forudsætninger for en ældrepleje præget af nærvær, tryghed og professionel pleje. Udmøntningen af finanslovsmidlerne fra FL 21 er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

- Birgitte Vind

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Erhvervsministeriets pressetelefon, tlf.: 91 33 70 07 (modtager ikke sms)