Ny undersøgelse: Kun få hjemløse mødes med Housing First-indsats

11-06-2021

Kun otte procent af de hjemløse i Danmark bliver tilbudt indsatser efter Housing First, som er en effektiv indsats mod hjemløshed. Social- og ældreminister Astrid Krag varsler nye initiativer, der skal få flere hjemløse i egen bolig.

Efter ti år med Housing First i Danmark er metoden langt fra udbredt til alle kommuner og hjemløse. En ny rapport fra Socialstyrelsen viser, at kun otte procent af de hjemløse bliver tilbudt en Housing First-indsats.

Housing First-tilgangen betyder, at hjemløse hurtigt bliver tilbudt egen bolig, samtidig med at de får den rette bostøtte. Metoden har vist sig at være så effektiv, at 8-9 ud af 10 hjemløse, der får hjælp efter metoden, bliver hjulpet ud af hjemløshed.

I rapporten peger kommunerne på en række udfordringer, som hæmmer arbejdet med Housing First. De fleste kommuner peger på, at det er svært at skaffe passende og billige boliger til hjemløse, at der er problemer med samarbejde på tværs af sektorer, og at der mangler viden og politisk fokus på metoden lokalt.

Fokus er der nok af hos social- og ældreminister Astrid Krag, som mener, at Housing First-indsatsen skal ud til flere hjemløse:

Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores. Skal vi hjemløsheden til livs, skal vi bruge de metoder, vi ved hjælper folk ud af tilværelsen som hjemløs. Housing First virker netop, fordi udsatte mennesker ikke bare får en bolig, men også den rette støtte til at klare tilværelsen. Derfor skal den metode udbredes, ligesom vi skal have løst de andre problemer, der står i vejen for en effektiv indsats mod hjemløshed og på baggrund af blandt andet rapporten her kommer regeringen efter sommerferien med et udspil, der adresserer netop det.”

- Astrid Krag

Undersøgelsen er en del af Aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020. Her afsatte aftalepartierne 2 millioner kroner til to undersøgelser af Housing First. Den første udkom i december og kortlagde de udenlandske erfaringer med tilgangen.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)