Serveringssteder på sociale tilbud bliver nu undtaget for restriktioner

22-06-2021

Sociale tilbud og plejehjem er nu undtaget fra Erhvervsministeriets regler om restriktioner for serveringssteder. Sociale tilbud uden visitation skal ansøge om at blive undtaget.

Sociale tilbud og plejehjem bliver nu undtaget fra Erhvervsministeriets regler om restriktioner for serveringssteder. Det vil sige, at tilbuddene f.eks. ikke er underlagt arealkrav eller lokale nedlukninger, men de er stadig omfattet af reglerne om salg af alkohol.

Undtagelsen gælder også for andre lokaler og lokaliteter, hvor der leveres ydelser efter serviceloven. De såkaldte lavtærskeltilbud skal dog ansøge Social- og Ældreministeriet om at blive omfattet af undtagelsen.

Lavtærskeltilbud, der har mulighed for at ansøge herom, er væresteder, natcaféer, herberger, forsorgshjem og andre lignende tilbud, hvor borgeren henvender sig uden visitation, og som ikke er oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser herom.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)