Sommerlejre kan nu have op til 500 deltagere

14-06-2021

Der indføres særlige regler for sommerlejre for udsatte børn og unge, hvor forsamlingsloftet er lempet, så flere kan være med. Samtidig lempes arealkravet for sociale tilbud og plejehjem, mens kravet om mundbind helt forsvinder.

Det har været en hård tid for mange mennesker, fordi de nødvendige coronarestriktioner har gjort det svært at gennemføre aktiviteter som normalt.

Denne sommer kommer dog til at foregå med væsentligt færre restriktioner. Bl.a. lempes forsamlingsloftet i forbindelse med sommerlejre nu, så op til 500 udsatte børn og unge kan deltage. Lempelsen gælder både indendørs og udendørs. 

Lempelsen kommer til at give brede smil i sommerlandet, mener social- og ældreminister Astrid Krag:

Corona, mundbind og forsamlingsloft er ord, som har fyldt meget i hverdagen for os alle sammen og også for udsatte børn og unge. Nu vender hverdagen stadig mere tilbage, og de udsatte børn og unge fortjener en sommer, hvor det i højere grad handler om de gode ting i livet: Venner, leg, ture til stranden og alle de andre ting, som ferielivet byder på. Jeg er glad for, at langt flere udsatte børn i de kommende uger kan slå sig løs på sommerlejre og knytte nye venskaber efter en hård tid.”

- Astrid Krag

Alle deltagere på 15 år og derover skal kunne fremvise coronapas, hvis aktiviteterne på sommerlejrene foregår indendørs. Dette krav gælder dog kun, hvis der er 100 deltagere eller flere.

Samtidig gælder der både inde og ude et krav om, at der kun må være én deltager per 4 kvadratmeter.

Derudover indføres regler om bl.a. opsætning af informationsmateriale og tilgængelig håndvask og sæbe eller hånddesinfektion.

Social- og Ældreministeriet og Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for afholdelse af sommerlejre, hvor der bl.a. er vejledning om smitteforebyggelse. Find retningslinjerne samt bekendtgørelsen med reglerne for sommerlejre i boksen her på siden.

Ud over retningslinjerne for sommerlejre ændres flere andre restriktioner, som har stor indflydelse på socialområdet.

Fra i dag kan man langt de fleste steder i samfundet tage mundbindet af, og det gælder også på sociale tilbud og plejehjem. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om værnemidler, herunder om anvendelse af mundbind i visse konkrete situationer, gælder dog fortsat.

Derudover ophæves arealkravet for besøgende i lokaler på sociale tilbud og plejehjem m.v., hvortil offentligheden har adgang, fra onsdag den 16. juni. Arealkravet gælder dog fortsat mange andre steder i samfundet, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand gælder fortsat.

Social- og Ældreministeriet opdaterer løbende sin hjemmeside med relevante spørgsmål og svar (se link i boks).

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)