Staten, KL og fonde giver udsatte børn ferieoplevelser

30-06-2021

Der er etableret et partnerskab mellem staten, KL og fonde, som skal understøtte udsatte børns læring og trivsel efter nedlukningerne under COVID-19. Partnerskabet støtter blandt andet ferielejre og lignende aktiviteter i sommeren og efteråret 2021 med i alt 8,7 mio. kr.

Nedlukningerne under COVID-19 har været svær for mange udsatte børn, som har været væk fra deres vante fællesskaber i skolen og i fritidsaktiviteter, og manges trivsel og læring er påvirket. Derfor har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier med aftalen om sommer- og erhvervspakken fra den 4. juni afsat 5 mio. kr. til otte organisationer, der skal sikre, at flere udsatte børn kan komme afsted på ferielejre og lignende aktiviteter i sommeren og efteråret 2021. VILLUM FONDEN har valgt også at støtte samme formål som del af et nyt partnerskab for udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19. Midlerne skal samlet set sikre, at flere udsatte børn kan få gode ferieoplevelser, hvor de kan blive en del af fællesskaber og genfinde lysten til læring.

Det er i høj grad fortjent, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

Det har været et hårdt år fyldt med restriktioner og begrænsninger, og for mange udsatte børn og unge har det betydet isolation og ensomhed. Jeg er glad for, at flere børn kan se frem til en sommer, hvor det i højere grad handler om leg, ture til stranden og nye fællesskaber. Det er den slags sommeroplevelser og gode minder, som kan give varme langt hen på året. Stor tak til fondene og partnerskabet for at bakke op om et vigtigt initiativ.”

- Astrid Krag

Fakta om støtte til ferielejre og VILLUM FONDEN

  • 5 mio. kr. fra sommer- og erhvervspakken fordeles til Blå Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors.
  • VILLUM FONDEN støtter med 1,4 mio. kr. til Ungdomsskoleforeningen til sommeraktiviteter mv. til udsatte børn og unge og med ca. 2,3 mio. kr. til Spejderne til fripladser og indsatser i udsatte boligområder for udsatte børn og unge.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)