Millioner til nye almene boliger på Orø og Læsø

21-05-2021

Bolig- og Planstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud til etablering af henholdsvis 6 og 8 almene familieboliger på Orø og Læsø.

Det skal være attraktivt at bosætte sig på øerne, og det kræver, at der er et udbud af billige kvalitetsboliger.

Som et skridt på vejen besluttede et flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique sidste år at afsætte midler, der kan støtte etableringen af flere almene boliger på øerne.

Der er i alt afsat 29,1 mio. kr. Tilskuddet ydes til nedbringelse af anskaffelsessummen for alment byggeri og udgør 404.780 kr. (2021-prisniveau) pr. bolig.

Der er inden 31. marts 2021 indkommet en ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland og Læsø Kommune vedrørende etablering af 8 almene familieboliger på Læsø og en ansøgning fra Vestsjælland Almene Boligselskab og Holbæk Kommune vedrørende etablering af 6 almene familieboliger. Begge ansøgninger er imødekommet.

”Jeg er glad for at se, at der allerede er nogle, som har valgt at tage imod den udstrakte hånd, som dette tilskud til småøerne og de fire ø-kommuner er. Forhåbentlig kan det inspirere andre til at gøre det samme, så vi kan få flere almene boliger, hvor der er behov for dem,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Der gives tilskud på i alt 3.238.240 kr. til projekterne på Læsø og i alt 2.428.680 kr. til projekterne på Orø.

Ansøgningsfristen til puljen er løbende i perioden fra 2021 til 2026. Bolig- og Planstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om engangstilskud ved udgangen af hvert kvartal og kan altså nu give de første tilsagn på baggrund af første ansøgningsrunde.

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen: 29329847 eller poa@im.dk