Nyt center skal styrke udsatte børns inddragelse i egne sager

27-05-2021

Den 16. juni åbner "Videnscenter om Børneinddragelse og Udsatte Børns Liv", som skal styrke inddragelsen af udsatte børn i deres egne sager.

Et nyoprettet "Videnscenter om Børneinddragelse og Udsatte Børns Liv" skal styrke udsatte børns stemme. Det skal ske ved at indsamle viden om anbringelser og arbejde for, at udsatte børn i højere grad inddrages i egne sager.

Videnscenteret er et samarbejde mellem VIVE, Socialstyrelsen og Børns Vilkår. Og ifølge social- og ældreminister Astrid Krag kommer centret til at gøre en stor forskel:

Børn har ret til at være med til at bestemme, hvad der skal ske i deres eget liv. Med aftalen om Børnene Først har vi styrket børns rettigheder, bl.a. med en Barnets Lov, som giver udsatte børn større indflydelse. Men det hjælper selvfølgelig ikke meget, hvis vi ikke fører de gode tanker ud i livet. Jeg er glad for, at vi med "Videnscenter om Børneinddragelse og Udsatte Børns Liv" får opsamlet viden om, hvordan vi giver børn en stærkere stemme og understøtter, at kommunerne i højere grad lytter til børnene.”

- Astrid Krag

Et bredt flertal i Folketinget indgik i starten af maj aftale om Børnene Først. Aftalen indeholder bl.a. Barnets Lov, som giver udsatte børn større indflydelse på egne sager. Børn får f.eks. selvstændig partsstatus, fra de er 10 år, styrket ret til stabilitet, til at bede om en permanent anbringelse og til at sige nej til samvær.

"Videnscenter om Børneinddragelse og Udsatte Børns Liv" er et tæt samarbejde med VIVE, Børns Vilkår og Socialstyrelsen med sidstnævnte i en koordinerende rolle. De tre parter bidrager bl.a. med følgende kompetencer:

  • VIVE skal varetage opgaven med at opsamle, skabe overblik over og formidle aktuel viden om udsatte og anbragte børns liv.
  • Socialstyrelsen skal med afsæt i sin viden om lovgivningen og kommunernes praksis på børneområdet bidrage til opbygning af viden og redskaber til god inddragelse af børn og deres familier og understøtte, at denne viden omsættes effektivt i hele den kommunale praksis.
  • Børns Vilkår vil med sin erfaring med at tale med børn og inddrage barnets perspektiv bidrage til at udvikle konkrete redskaber og tilgange til inddragelse og sikre, at disse bliver omsat til god inddragelse af børn og deres familier i kommunerne.
  • Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance afsatte med reserven på socialområdet for 2020 39,7 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2024.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)