Anna Bjerre bliver formand for Frivilligrådet resten af året

22-03-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget nuværende næsteformad, Anna Bjerre Thorsteinsson som formand for Frivilligrådet i perioden frem til nytår.

Mads Roke Klausen træder tilbage efter godt tre år som formand for Frivilligrådet. Afløseren bliver Anna Bjerre Thorsteinsson, som skal varetage opgaven, indtil et nyt råd udpeges i begyndelsen af 2022.

Anna Bjerre Thorsteinsson er til dagligt direktør i GirlTalk.dk, som hjælper piger og unge kvinder i mistrivsel med bl.a. at styrke selvværdet. Derudover er Anna Bjerre Thorsteinsson allerede et kendt ansigt i Frivilligrådet, hvor hun siden 2018 har varetaget opgaverne som næstformand.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at der er fundet en god afløser:

Mads Roke Clausen har gjort en stor indsats for et stærkt civilsamfund, og det skal han have stor tak for. Jeg er samtidig glad for, at det vigtige arbejde fortsat er i gode hænder hos Anna Bjerre Thorsteinsson, som har indgående kendskab til rådets arbejde, og som har stor opbakning blandt de frivillige sociale organisationer. Civilsamfundet spiller en afgørende rolle på socialområdet, og det er blevet særligt tydeligt i det seneste år, hvor frivillige organisationer har hjulpet sårbare mennesker gennem en svær tid. Frivilligrådet har en vigtig opgave med at understøtte organisationernes indsats, og det ser jeg frem til at samarbejde med den nye formand om.”

- Astrid Krag

Mads Roke Clausen stopper som formand for Frivilligrådet, fordi han den 1. maj tiltræder som direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

Overdragelsen af formandsposten finder sted tirsdag den 23. marts i forbindelsen med Frivilligrådets Årsmøde.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)