Bedre hjælp på vej til voldsudsatte mænd og deres børn

09-03-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag har fået opbakning til at støtte mandekrisecentre for voldsudsatte mænd, så de kan etablere flere pladser. Pladserne fordeles mellem Hovedstaden og Guldborgsund, hvor behovet er størst.

Nu styrkes hjælpen til mænd, der skal væk fra en voldelig partner. Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om at afsætte 1,5 millioner kroner til flere pladser på krisecentre for voldsudsatte mænd. Pengene fordeles mellem Mandecentrets afdeling i København og Krisecenter Guldborgsund, hvor der er stor efterspørgsel efter pladserne.

En million kroner bidrager til, at Mandecentrets afdeling i København, som i dag har 3 forskellige lokationer, kan samle, udvide og styrke deres tilbud. Dermed kan Mandecentret også bedre håndtere efterspørgslen efter hjælp fra voldsudsatte mænd, som de oplever under de nuværende COVID-19 restriktioner.  Krisecenter Guldborgsund får en halv million kroner til at oprette nødpladser til voldsudsatte mænd og deres børn. Det skal modvirke et stort pres på kapaciteten, som kan blive øget under COVID-19-pandemien.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at der nu tages hånd om de voldsudsatte mænd:

Vold ødelægger mennesker, og det skal vi bekæmpe i alle former. Mænd skal kunne få hjælp, hvis de og deres børn har brug for at komme væk fra partnervold. Jeg er glad for opbakningen til at sætte ind med ekstra støtte til voldsramte mænd i en tid med corona-restriktioner.”

- Astrid Krag

Regeringen afsatte før jul 5 millioner kroner til nødpladser på kvindekrisecentrene i landets tre største byer.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)