Brede flertal har sikret 19 hjælpepakker til udsatte og sårbare under coronakrisen

11-03-2021

Sammen med Folketingets partier har regeringen siden marts 2020 sikret over en milliard kroner til covid-19-indsatser på social- og ældreområdet.

Ældre, børn i socialt udsatte familier, mennesker med handicap og andre sårbare har været under et særligt pres i løbet af coronakrisen. Selvom restriktioner og nedlukninger har ramt hele samfundet og ændret de fleste danskeres hverdag, har nogle grupper haft brug for ekstra støtte, fordi deres hverdag har ændret sig betydeligt blandt andet på grund af besøgsrestriktioner og forsamlingsloftet.

Regeringen har sammen med Folketingets partier vedtaget i alt 19 hjælpepakker, der er gået direkte til organisationer, der har holdt hånden under samfundets mest udsatte og sårbare mennesker under coronakrisen.

Siden marts 2020 er der prioriteret over en milliard kroner til området ifølge en ny opgørelse fra Social- og Ældreministeriet.

Hjælpepakkerne er blandt andet gået til initiativer mod ensomhed blandt ældre, nødovernatning for hjemløse, nødpladser på kvindekrisecentre, opsøgende indsatser over for udsatte børn og hjælp til frivillige organisationer.

Social- og ældreminister Astrid Krag vil gerne sende en særlig tak til alle de frivillige kræfter, der har løbet ekstra stærkt det meste af 2020 og nu også 2021:

Vi skal beskytte mod coronavirus, men det er mindst lige så vigtigt at beskytte mod ensomhed og isolation under nedlukningerne. Jeg er utrolig stolt af at bo i et land, hvor man ikke sætter spørgsmålstegn ved, om man skal hjælpe samfundets mest udsatte borgere i særlige krisetider. Det gælder både Folketingets partier, der i vid udstrækning har bakket op om regeringens hjælpepakker. Men det gælder i særdeleshed de mennesker, der har knoklet og gjort brug af de midler, vi har stillet til rådighed – tak for jeres indsats! Det er umuligt at skåne alle totalt fra konsekvenserne af corona og nedlukning. Men uden hjælpepakkerne og den store indsats fra så mange mennesker havde det sidste år været endnu hårdere. Nu har vi et stort arbejde i at hjælpe ældre og udsatte tilbage til en normal hverdag igen.”

- Astrid Krag

Se oversigt, der løbende opdateres, over hjælpepakker på social- og ældreområdet

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)