Hjælpepakke skal afhjælpe ensomhed blandt ældre og vise vej tilbage til en aktiv hverdag

17-03-2021

Et bredt flertal afsætter nu 15 mio. kr. til en hjælpepakke på ældreområdet. Hjælpepakken er målrettet den nuværende situation med en gradvis genåbning af samfundet og tilbagevenden til en mere normal hverdag og tildeles direkte til en række organisationer på ældreområdet til aktiviteter mod bl.a. ensomhed, støtte og rådgivning for svækkede ældre og deres pårørende.

Svækkede ældre har været særligt sårbare under corona-pandemien. For mange hjemmeboende ældre har den øgede risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19 betydet, at de har været isolerede, og ældre, der bor på plejehjem, har oplevet begrænsninger af daglige aktiviteter som følge af besøgsrestriktioner og forsamlingsforbud.

Derfor afsætter et bredt flertal i Folketinget nu 15 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed og skabe trygge kontakt- og aktivitetstilbud, der kan skabe livsglæde og socialt samvær. Det kan eksempelvis være i form af sociale arrangementer, rådgivning, besøgsvenner (telefonisk eller fysisk) eller aktiviteter med fokus på bevægelse, der både kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner.  Initiativer der kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner. Det forudsættes, at aktiviteterne, som midlerne skal bruges til, lever op til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger ift. COVID-19.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Som samfundet åbner op er det tid til at sætte gang i de mange gode fællesskaber for ældre. Det glæder mig, at vi nu har afsat midler til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel, samt til at hjælpe de ældre tilbage til en mere normal hverdag. Derfor giver vi midlerne til de organisationer, som hele vejen gennem krisen har gjort en stor indsats for at modvirke isolation og ensomhed blandt de ældre, så de kan fortsætte og udbygge deres gode indsatser.”

- Astrid Krag

Birgitte Vind, ældreordfører for Socialdemokratiet, siger:

Oplevelsen af ensomhed kan medføre dårlig trivsel og sygdom som følge. Under Corona har mange også ældre oplevet isolation og ensomhed. Derfor er det af stor betydning, at en række organisationer som f.eks. Dansk Røde kors og Faglige seniorer med hjælpepakken på 15 millioner nu får mulighed for at række ud til flere ældre. Ensomhed skal bekæmpes med fællesskab.”

- Birgitte Vind

Jane Heitmann, ældreordfører for Venstre, siger:

Det har været umådelig trist at iagttage de enorme konsekvenser, som de hårde restriktioner har haft for vores ældre plejehjemsbeboere og deres pårørende, ligesom corona har store trivselsudfordringer for ældre hjemmeboende. Ensomheden gnaver, og der skal handling til for at få lyset tilbage i øjnene på vores ældre. Prioriteringerne er et lille, men vigtigt bidrag til, at foreningerne kan give ældre et skub ud af ensomheden.”

- Jane Heitmann

Karina Adsbøl, ældreordfører for Danske Folkeparti, siger:

DF finder det nødvendigt at prioritere midler til de organisationer, der yder en ekstra indsats under Covid-19, som kan understøtte indsatsen for ensomme ældre, svækkede ældre i eget hjem og beboere på plejehjem. DF finder efterlyser dog, at der bliver lavet en langsigtet plan på ældreområdet.”

- Karina Adsbøl

Henrik Vinther, ældreordfører for Det Radikale Venstre, siger:

Ensomhed har været en stor udfordring for mange ældre under hele den nedlukning, som vores samfund har oplevet. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe frivillige og sociale organisationer med at bekæmpe ensomhed.”

- Henrik Vinther

Kirsten Normann Andersen, ældreordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:

Det har været en lang og hård periode for de ældre, og mange har været isoleret i et helt år. Nu skaber vaccinerne endelig mulighed for, at de kan blive en del af samfundet igen. Jeg er glad for, at vi hjælper nogle af de organisationer, der allerede har gjort en forskel for de ældres hverdag, med at gøre endnu mere, så vi kan begynde at kompensere for et langt år i ensomhed.”

- Kirsten Normann Andersen

Pernille Skipper, ældreordfører for Enhedslisten, siger:

Vi kan ikke gøre corona konsekvensfrit. Slet ikke for de ældre, som både har været særligt i risiko for sygdommen, og som også er ekstremt hårdt ramt på sjælen. Ensomheden er sønderknusende. Jeg håber, at vi kan hjælpe bare en smule med den her pakke.”

- Pernille Skipper

Per Larsen, ældreordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:

Vi støtter naturligvis, at organisationerne får en lille ekstra saltvandsindsprøjtning, så de kan forsætte arbejdet med at mindske konsekvenserne af corona’en for de ældre. Der er ingen tvivl om, at netop mange ældre har måttet holde for det seneste år. De har i vidt omfang været isolerede, og mange har uden tvivl også stiftet bekendtskab med ensomhed. Så håndsrækningen fra ministeren kommer i hvert fald ikke en dag for tidligt. Vi kan ikke give de ældre den tid tilbage, de har mistet, men vi kan hjælpe til, at der kommer lidt glæde og aktivitet ind i deres hverdag igen.”

- Per Larsen

Susanne Zimmer, ældreordfører for Frie Grønne, siger:

I Frie Grønne er vi glade for at være med i denne lille hjælpepakke, som er målrettet ældreområdet. Ældre er nogle af dem, som har været og er meget hårdt ramt af nedlukningen. Det sociale liv, som er rigtig vigtigt, når man er ældre og uden arbejdsrelationer. Derfor er der brug for tiltag for at afbøde konsekvenserne af isolationen.”

- Susanne Zimmer

Midlerne fordeles mellem organisationer, som tidligere har fået midler i forbindelse med de forskellige hjælpepakker fra foråret og sommeren samt ensomhedspakken fra efteråret. Med midlerne kan organisationerne bygge videre på deres gode erfaringer. 

 

Sådan fordeles midlerne

  • 12,5 mio. kr. til ligelig fordeling mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer
  • 2,5 mio. kr. til Alzheimerforeningen til støtte til deres rådgivning målrettet svækkede ældre og deres pårørende

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontakt til ordførerne

Birgitte Vind, ældreordfører, Socialdemokratiet, +45 6162 5145

Jane Heitmann, ældreordfører, Venstre, tlf +45 3337 4562

Karina Adsbøl, ældreordfører, Dansk Folkeparti, tlf. 6162 5190

Henrik Vinther, ældreordfører, Det Radikale Venstre, tlf. 3337 4757

Kirsten Normann Andersen, ældreordfører, Socialistisk Folkeparti, flf: 33374466,

Pernille Skipper, ældreordfører, Enhedslisten, tlf. 3337 5080

Per Larsen, ældreordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf. +45 6162 3226

Henrik Dahl, ældreordfører, Liberal Alliance, tlf.: +45 3337 4912

Torsten Gejl, ældreordfører, Alternativet, tlf. 6162 4651

Mette Thiesen, ældreordfører, Nye Borgerlige, tlf +45 3337 5813

Susanne Zimmer, ældreordfører, Frie Grønne, tlf +45 6162 5672