Indsatsen mod vold på botilbud styrkes og målrettes

25-03-2021

Social- og ældreminister Astrid Krag målretter nu Socialstyrelsens indsatsteam, der hurtigere og mere fokuseret skal hjælpe udvalgte sociale botilbud med at forbygge vold.

Indsatsen mod vold på botilbud koncentreres nu om de tilbud, hvor der er størst behov, så det forebyggende arbejde styrkes. Det sker efter en række drab på ansatte på sociale botilbud de seneste år. Senest blev en medarbejder dræbt på det socialpsykiatriske botilbud Ørbækskilde i december 2020.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Drabet i december er det sjette drab på en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud siden 2012, og det er seks for mange. Ingen skal miste livet ved at gå på arbejde i Danmark. Derfor intensiverer og målretter vi nu den voldsforebyggende indsats mod de botilbud, som har særlige udfordringer. Dermed får botilbuddene hurtigere og bedre hjælp til at rette op og sikre trygge rammer for både beboere og medarbejdere.”

- Astrid Krag

Indsatsteamets arbejde målrettes botilbud, hvor Arbejdstilsynet eller socialtilsynet har givet påbud begrundet i problemer med arbejdsmiljøet eller arbejdstilrettelæggelsen. Det er frivilligt for botilbuddet, om det ønsker at tage imod et indsatsforløb, men Socialstyrelsen vil løbende holde ministeriet orienteret om status på de botilbud, som tilbydes hjælp.

Astrid Krag siger:

Det glæder mig, at vi nu kan komme i gang med at identificere de tilbud, der har behov for en understøttende indsats og tilbyde hjælp til det voldsforebyggende arbejde til de botilbud, der trænger allermest til det. Det her er det første af flere vigtige skridt på vej mod at sikre bedre og mere trygge rammer på socialpsykiatriske botilbud. Jeg er glad for partiernes opbakning til dette vigtige arbejde.”

- Astrid Krag

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde, uanset hvad man arbejder med, og hvor man arbejder. Derfor glæder det mig, at Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen fremover vil samarbejde om at målrette voldsforebyggelsen på botilbud til de steder, hvor behovet er størst.”

- Peter Hummelgaard

Socialstyrelsens indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem blev oprettet i forbindelse med satspuljen for 2017 og blev sidste år med 6,2 mio. kr. videreført i aftalen om den såkaldte SSA-reserve for 2021-24. Samtlige partier bag aftalen bakker op om at gøre indsatsen mere målrettet.

Ifølge aftalen skal Indsatsteamet gennemføre ti indsatsforløb i løbet af 2021.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)