Kommunerne har fundet på nye måder at hjælpe udsatte og sårbare mennesker under pandemien

12-03-2021

Restriktioner og nedlukninger har fået kommunerne til at finde nye måder at levere serviceydelser til borgerne. Det viser en ny undersøgelse af kommunale nyskabelser på socialområdet under coronakrisen.

Coronakrisen har budt på udfordringer, restriktioner og svære arbejdsforhold for kommunerne i deres daglige indsats for udsatte og sårbare mennesker. Men det har også fået opfindsomheden på socialområdet til at blomstre, viser en ny kortlægning fra VIVE. Over halvdelen af de kommunale ledere, som har svaret på undersøgelsen, siger, at Coronakrisen har medført nyskabelser på deres fagområde.

Særligt borgere, som lider af ensomhed, social isolation, angst og depression, har fået hjælp på nye måder. Og selvom coronakrisen har været en stor udfordring og belastning, så tyder undersøgelsen på, at den alligevel kan føre noget godt med sig.

Nogle borgere har haft glæde af de muligheder, som mere digital kontakt har skabt under covid-19-krisen. Eksempelvis kunne medarbejderne være mere fleksible, så de i højere grad kunne tilpasse kontakten til borgernes behov. Og nogle borgere oplevede den digitale kontakt som mere ligeværdig og tryg, fordi de kunne deltage hjemmefra på egne præmisser. Endelig fik borgere, der ellers var forhindret på grund af deres helbred, mulighed for at blive del af virtuelle aktiviteter og fællesskaber, som de ikke tidligere havde adgang til.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at kommunerne har reageret på de mange udfordringer med kreative løsninger:

Det har været en stejl læringskurve for alle, men vi kan se, at de fleste kommuner rent faktisk har formået at bestige bjerget. Trods nogle svære betingelser har kommunerne gjort en kæmpe indsats for at sikre, at udsatte børn, voksne og ældre fortsat har fået den hjælp, de har behov for. Jeg er taknemmelig for, at kommunerne med stort engagement og idérigdom har kæmpet for at hjælpe nogle af de mest udsatte og sårbare mennesker gennem en meget svær tid. Og selvom ingen havde ønsket sig de udfordringer, krisen har budt på, så kan de mange gode løsninger forbedre velfærden – også efter krisen.”

- Astrid Krag

Undersøgelsen peger på, at der under coronakrisen i mange kommuner har været et større fagligt råderum, og mange af nyskabelserne er kommet fra medarbejderne. Næsten samtlige ledere mener, at medarbejderne har udvist større omstillingsparathed under krisen, og at det har ført nye løsninger med sig. Samtidig mener mere end fire ud af fem kommunale ledere, at det er en god ide at gøre nogle af de nye initiativer permanente.

Undersøgelsen fra VIVE er gennemført på vegne af Social- og Ældreministeriet.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)