Lempelser af certificeringsordning på vej

19-03-2021

Regeringen er klar med en stribe tiltag, der skal lette arbejdet med certificerings-ordningen for statikere og brandrådgivere. Ordningen skal være til gavn for både virksomheder og borgere, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

REDIGERET 26. april 2021

Der er nu lempelser på vej af den certificeringsordning for statikere og brandrådgivere, der blev indført i 2018 og efter en overgangsperiode blev obligatorisk at anvende den 1. januar 2020.

Branchen har overordnet set taget godt imod certificeringsordningen, men dele af ordningen har været kritiseret og ikke fungeret efter hensigten, og derfor er regeringen nu klar med en række tiltag, der skal sikre, at certificeringsordningen ikke er en hindring for byggeriet.

Branchen har for eksempel peget på, at certificeringsordningens regler er svære at forstå, at kravene er fordyrende særligt for de små byggerier og ombygninger, og at manglen på certificerede rådgivere presser prisen i vejret og skaber lange ventetider.

”Det har stået klart for enhver, at den certificeringsordning, der blev indført i 2018, ikke har fungeret optimalt. Det vil vi nu rette op på med en stribe tiltag, der målrettet skal lette arbejdet med ordningen. For selvfølgelig skal ordningen være til gavn for både borgere og virksomheder – og have en positiv effekt for byggeriet, også når det gælder de mindre byggeprojekter,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Han forventer, at mange af de problemstillinger, som branchen fremhæver omkring ordningen, kan løses med de ændringer, der enten allerede er gennemført, eller som nu gennemføres til sommer.

For at afhjælpe udfordringerne og lette brugen af ordningen har Bolig- og Planstyrelsen med bred inddragelse af branchen gennemført og planlagt en række initiativer, der skal:

  • styrke samarbejdet med branchen
  • sikre, at udbuddet af certificerede rådgivere matcher efterspørgslen
  • sikre et passende dokumentations- og kontrolniveau
  • sikre, at der ikke stilles unødigt høje krav til byggeriets sikkerhed
  • skabe mere fleksibilitet i organiseringen af byggearbejdet og optimal brug af certificerede rådgivere
  • styrke vejledningsindsatsen og kommunikationen med branchen, bygherrerne og kommunerne

De kommende ændringer er sendt i offentlig høring på høringsportalen den 18. marts 2021.

Læs mere om de allerede indførte initiativer og de kommende tiltag i boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Kontakt pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen, 29329847 eller poa@im.dk