Nyt udvalg om andelsboliger

25-03-2021

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med alternative forslag til pris-fastsættelse af andelsboligforeninger, som i dag anvender den offentlige vurdering

Folketinget vedtog den 27. februar 2021 en ændring af ejendomsvurderingsloven, som indebærer en afskaffelse af ejendomsværdiansættelsen for andelsboligforeningsejendomme.

Dette vil have konsekvenser for andelsboligforeningerne, da den senest ansatte ejendomsværdi er ét af de tre værdiansættelsesprincipper for foreningernes ejendomme, der bruges, når den maksimale pris for en andelsbolig skal beregnes.

Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der har til opgave at vurdere konsekvenserne af at afskaffe den offentlige vurdering og overveje mulige alternative løsninger for prisfastsættelse af andelsboligforeningers ejendomme.

”Jeg er glad for, at vi nu har fået sammensat et udvalg med stort kendskab til andelsboligområdet, så vi kan finde en holdbar løsning som alternativ til den offentlige vurdering. Jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger i oktober, så der kan skabes klarhed for andelsboligforeninger i god tid inden 2023, hvor den nye offentlige vurdering ellers skulle have været anvendt,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Udvalget har følgende sammensætning:

  • 1 medlem fra Indenrigs- og Boligministeriet (formand)
  • 1 medlem fra Bolig- og Planstyrelsen
  • 1 medlem fra Skatteministeriet
  • 1 medlem fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
  • 1 medlem fra Dansk Ejendomsmæglerforening
  • 1 medlem fra EjendomDanmark

Udvalget forventer at afrapportere ultimo 2021, og således ikke som anført i kommissoriet i oktober 2021.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen, tlf. 29329847 eller poa@im.dk