Ophævelse af nødbekendtgørelsen på ældreområdet

14-03-2021

Nødbekendtgørelsen på ældreområdet er ophævet den 1. marts 2021.

Det betyder, at det på ældreområdet ikke længere er muligt for kommunerne at træffe afgørelser om at fravige rettigheder og pligter efter serviceloven, f.eks. i form af begrænsninger i retten til hjemmehjælp. Afgørelser på ældreområdet om f.eks. hjemmehjælp kan herefter alene træffes efter reglerne i serviceloven.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)