22 millioner ekstra til faste teams i ældreplejen

08-11-2021

Regeringen og dens støttepartier afsætter nu yderligere 22 millioner kroner til faste teams i ældreplejen. Dermed fordeles i alt 192 millioner kroner til kommunerne, så de kan løfte kvaliteten i ældreplejen og sikre større arbejdsglæde blandt de ansatte.

Et hjem, der ikke føles som en banegård. Og en hjemmepleje, der er ikke er styret af stramme tidsplaner. Sådan lyder nogle af tankerne bag de faste teams, som skal gøre hverdagen mere tryg for de ældre og give større arbejdsglæde for medarbejderne.

I september afsatte regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 170 millioner kroner, som kommunerne kunne søge til lokale faste teams. Hele 69 kommuner har søgt om midler, og social- og ældreminister Astrid Krag har nu fået opbakning fra aftalepartierne til at afsætte yderligere 22 millioner kroner.

Astrid Krag er glad for den store interesse for faste teams:

Flere ældre skal føle genkendelsens glæde, når hjemmeplejen banker på døren. Som det er nu, oplever for mange borgere, at de skal lære en ny medarbejder at kende hver dag, og det æder en del af den tid, som hellere skulle bruges på at pleje de ældre. Faste og selvstyrende teams kan være en del af løsningen og betyder, at de ansatte i højere grad kan fokusere på den omsorg, som den enkelte ældre har behov for. Jeg er glad for, at så mange kommuner har mod på at gå en ny vej med ældreplejen. Det understøtter vi nu med yderligere midler, så endnu flere ældre kan få en mere stabil og tryg hjemmepleje.”

- Astrid Krag

Ældreordfører for Radikale Venstre Christina Thorholm siger:

Radikale Venstre er sikker på, at arbejdet i selvstyrende team vil betyde mere tryghed for den ældre medborger og styrke arbejdsglæden og den faglige slothed i hjemmeplejen og dermed gøre det lettere at rekruttere medarbejdere til området – hvilket i dag er svært.”

- Christina Thorholm

Ældreordfører for Socialistisk Folkeparti Kirsten Normann Andersen siger:

Vi skal give ældre en tryg ældrepleje, hvor de ikke hver dag behøver at forklare deres situation til en ny medarbejder. Det giver mere tid til omsorg, og det letter også arbejdet for de ansatte, når de kender borgeren, og ikke mindst sikrer det, at personalet opdager alvorlige ændringer i tilstanden – alt fra en hjerneblødning til smerter.”

- Kirsten Normann Andersen

Ældreordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj siger:

Det er hårdt tiltrængt med et løft af kvaliteten i ældreplejen. Skal vi lykkes med det, kræver det ikke alene mere personale og uddannelse af langt flere på social- og sundhedsuddannelserne. Der er også brug for at nytænke måden, arbejdet organiseres på. Derfor har vi tidligere afsat midler til arbejdet med faste selvstyrende teams, og med aftalen her øger vi puljen til at udvikle en arbejdsorganisering, der kan give de ældre større tryghed og mere indflydelse på den hjælp, de modtager, og de ansatte mere rum til faglige vurderinger af de ældres behov.”

- Jakob Sølvhøj

Ældreordfører for Alternativet Torsten Gejl siger:

Det kan være ekstremt opslidende for ældre mennesker at skulle lære nye medarbejdere at kende og forklare, hvad man har behov for. Jeg er glad for, at vi nu kan give flere penge til selvstyrende teams, som kan skabe større tryghed for de ældre og lette arbejdet for de ansatte. Og det er enormt positivt, at så mange kommuner er interesserede i at komme i gang med arbejdet.”

- Torsten Gejl

Regeringen har tidligere givet penge til faste teams, og flere kommuner er allerede gået i gang med arbejdet. Det sker efter den såkaldte Buurtzorg-model, hvor faste teams er et centralt element. Ud over øget tryghed i hjemmeplejen skal metoden give de ansatte større arbejdsglæde og trivsel.

Astrid Krag håber, at det på sigt kan gøre det mere attraktivt at arbejde på social- og sundhedsområdet:

Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og vores ældre har krav på at blive behandlet med omsorg og værdighed. Derfor skal vi løse den udfordring, vi har, med at skaffe flere hænder i ældreplejen. Med faste teams får de ansatte bedre mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde og bruge deres store faglighed. Det kan være med til at øge trivslen og arbejdsglæden hos social- og sundhedshjælpere, som i forvejen udfører en af de mest spændende og givende opgaver i vores samfund.”

- Astrid Krag 

Midlerne til de faste, selvstyrende teams er en del af finanslovsaftalen for 2021, og med de ekstra midler skal nu i alt 192 millioner kroner fordeles til kommunerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)