Aftale om tusindvis af nye billige boliger og Housing First skal afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark

26-11-2021

Regeringen har indgået en aftale, som afsætter over en milliard kroner til 4.050 billige boliger til hjemløse og en markant omlægning af indsatsen. Aftalen styrker indsatsen mod hjemløshed ved at udbrede Housing First, som kan nedbringe antallet af hjemløse i Danmark.

Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne har i dag indgået aftale om en markant omlægning af hjemløseindsatsen. Aftalen tilvejebringer 4.050 billige boliger, som kan bruges til Housing First-indsats for hjemløse. Samtidig ændres reglerne, så det bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe mennesker i egen bolig, end det er tilfældet i dag.

De 4.050 nye boliger skaffes ved nybyggeri af 2.250 boliger og ved midlertidigt at give huslejetilskud til 1.800 eksisterende boliger, som dermed kommer ned på en husleje på 3.500 kroner om måneden. Samtidig får kommunerne bedre mulighed for at gøre brug af udslusningsboliger i indsatsen mod hjemløshed. 

Boligerne er et stort skridt i retning af en mere sammenhængende og effektiv hjælp til hjemløse, siger social- og ældreminister Astrid Krag:

I dag tager vi et stort og vigtigt skridt mod at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. Det kræver først og fremmest, at der er flere billige boliger, som de mest udsatte medborgere har råd til at betale. Med aftalen sikrer vi netop det. Jeg har mødt og talt med mange hjemløse, og fælles for dem alle er, at de drømmer om at have deres egen bolig, deres eget hjem. Alligevel ender mange hjemløse med at bo i alt for lang tid på herbergerne. Derfor giver vi nu kommunerne en større tilskyndelse til at give de hjemløse en bolig med dén sociale hjælp og støtte, der skal til, for at en ny bolig også kan blive et hjem.”

- Astrid Krag

Med aftalen laves en omlægning af refusionsordningen, så det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at få hjemløse i egen bolig. Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på et herberg. Den nye refusionsordning indfases i årene 2023-2025. Fremover vil kommunerne i stedet for refusion på herbergsophold få refusion for udgifter til bostøtte efter Housing First-tilgangen. Samtidig bliver det et krav, at kommunerne skal udarbejde en handleplan i samarbejde med den enkelte, så det sikres, at en bolig med den rette støtte er til rådighed, når den hjemløse ønskes udskrevet fra et herberg.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Der vil fortsat være behov for herberger, som er et livsnødvendigt tilbud for mennesker, som akut har brug for et måltid mad og en seng at sove i. Men det har aldrig været meningen, at mennesker skal bo halve og hele år på et herberg. Vi vender med aftalen de økonomiske strukturer på hovedet, så vi i højere grad bruger pengene på at støtte mennesker i egen bolig i stedet for at støtte deres ophold på herberger i for lang tid. Stor tak til organisationer og interessenter, som har givet vigtige bidrag til udspillet, og som vi vil fortsætte med at inddrage.”

- Astrid Krag

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius siger:

Det er banebrydende, at vi nu hjælper hjemløse med en egen bolig, frem for ophold på herberger og på gaden. Samtidig er jeg rigtig glad for, at man nu også kan få hjælp til etableringsudgifter, og der også bliver specialiseret pædagogisk bostøtte, så boligen ikke bare er er en bolig – men et hjem. Da jeg var i Helsinki sidste år, så jeg med egne øjne, hvordan man i Finland har haft stor succes med den tilgang. Det er fantastisk, at vi nu også kommer til at gøre i Danmark, og i samarbejde med brugere og organisationer på området.”

- Camilla Fabricius

Socialordfører for Enhedslisten Pernille Skipper siger:

Det her er den største chance i årtier for rent faktisk at minimere antallet af hjemløse. Det er jo paradoksalt, at vi i et rigt land som Danmark stadig har tusindvis af mennesker uden eget hjem. Nu har vi en forligskreds af partier, der både laver de strukturelle og svære forandringer, bruger penge på nye billige boliger og samtidig har lovet hinanden at følge op, hvis hensigten ikke bliver til virkelighed.”

- Pernille Skipper

Socialordfører for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl siger:

Som socialordfører er jeg glad for, at vi styrker indsatsen for hjemløse. Herunder at vi giver de hjemløse indflydelse på den bostøtte, der skal hjælpe dem til en tilværelse i egen bolig. Samtidig er jeg glad for, at vi forpligter hinanden på at drøfte problemstillingen med manglende ligestilling på mandekrisecentre.”

- Karina Adsbøl

Socialordfører for SF Trine Torp siger:

Det er ret enkelt: Tag over hovedet er vejen ud af både hjemløshed og af alle de andre problemer, som hjemløse har. Derfor har vi skubbet på for, at vi får taget hul på housing first strategien i hele landet. SF i blandt andet Odense har været frontløbere på den strategi i Danmark, og vi ved, det virker. Nu skal vi have de andre kommuner med.”

- Trine Torp

Partiformand for KristenDemokraterne Isabella Arendt siger:

Vi investerer nu milliarder i boliger til familier og unge med almindelige lønindkomster. For en gangs skyld har vi et begrundet håb om, at årtiers løfter om at sikre blandede byer nu endelig kan indfries. Og vi kommer til at følge det tæt i forligskredsen. Derfor har det været så afgørende for KD at være med. At vi samtidig får gjort en indsats mod hjemløshed, er en ekstra gevinst. Vi har fra begyndelsen støttet regeringens forslag og kvitterer for de forbedringer, som er kommet til undervejs i forløbet.”

- Isabella Arendt

Som del af reserveaftalen fra sidste fredag aftalte partierne at oprette et partnerskab på hjemløseområdet, som skal bidrage til, at alle parter på området trækker i samme retning, og som løbende skal følge op på, at udspillet kommer til at virke efter hensigten.

Ud over de 4.050 nye billige boliger i aftalen, vil regeringen søge at indgå en aftale med KL, som forpligter kommunerne til i højere grad at udnytte eksisterende billige boliger. På den måde vil der være endnu flere billige boliger til rådighed til hjemløseindsatsen.

Aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som blev indgået i fredags, indeholder derudover en række initiativer, der skal understøtte brugen af Housing First. Bl.a. oprettes en pulje på 22,9 millioner kroner, som skal støtte organisationernes nye rolle i hjemløseindsatsen, lige som det blev besluttet at igangsætte en undersøgelse af, om de rette tilbud er til rådighed på hjemløseområdet.

Fakta om aftalen

  • Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md.
  • Der afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene boliger.
  • Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.
  • Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.
  • Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.
  • Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.
  • Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)