Fælles fodslag om en bedre ældrepleje

05-11-2021

FOA, KL, Ældre Sagen og Social- og Ældreministeriet er enige om et charter på ældreområdet, som udstikker en fælles ramme og retning for det kommende arbejde på ældreområdet. Det tager afsæt i den viden og de erfaringer, der er opsamlet i regi af de to ældretopmøder.

Chartret indeholder tre overordnede pejlemærker. De tre pejlemærker er

  1. Bund under velfærden
  2. En ældrepleje med fokus på nærvær, livskvalitet og omsorg
  3. Gode løsninger skal komme fra praksis i hverdagen og spredes.

Med chartret giver parterne håndslag på, at de fortsat vil samarbejde om udvikling af fremtidens ældrepleje til gavn for de ældre, deres pårørende og de ansatte i ældreplejen og i fællesskab identificere og drøfte udfordringerne.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Jeg er glad for, at vi med chartret sammen sætter en fælles retning for fremtidens ældrepleje. Vi slår fast, at det er en forudsætning for en værdig ældrepleje, at pengene følger med, når der kommer flere ældre. Og at ældreplejen skal være kendetegnet ved omsorg og livsglæde. Når man får brug for hjemmehjælp eller en plads på et plejehjem skal man være tryg ved, at man mødes af medarbejdere, man kender, og at der er ordentlig tid til plejen og omsorgen. Der skal være tillid til medarbejderne og til, at de med deres faglighed ved, hvad der er bedst for de ældre.”

- Astrid Krag

KL's formand Jacob Bundsgaard siger: 

Hvis vi skal løse de kommende års udfordringer på ældreområdet og sikre danskerne en tryg og god ældrepleje, er det afgørende, at vi forpligter hinanden til fælles retning og handling. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere et charter for, hvordan vi sammen kan sikre en værdig ældrepleje fremover. I kommunerne er vi klar til at tage store skridt og kaste et kritisk blik på alle dele af ældreområdet – og vi opfordrer til, at staten sætter fokus på, om regler og rammer hjælper kommunerne til at kunne levere kvalitet og tryghed. For kun i fællesskab kan vi gøre op med "som vi plejer"-tankegangen og sætte en ny retning på ældreområdet.”

- Jacob Bundsgaard

Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger:

Charteret slår fast, at nu skal fokus være på mennesket i stedet for ydelsen, og det er vi glade for. Med charteret giver vi fire parter hinanden håndslag på, at vi sammen vil følge op på, hvordan det går med at forandre ældreplejen. Men vi ønsker bindende mål som opfølgning, for charteret flytter i sig selv ikke noget. Det er nu, kommunerne og regeringen skal stå ved de fine ord og gennemføre en forandring, der kan mærkes både hos ældre og ansatte i ældreplejen. Vi er i Ældre Sagen først tilfredse, når der er hjælp nok til dem, der har behov for det, og når der ikke længere er mangel på hænder. Og når man som ældre og pårørende ikke længere møder et system, der er svært at trænge igennem.”

- Bjarne Hastrup

Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA siger:

Det er vigtigt for FOA, at alt det gode arbejde, som ældretopmødet i september var et resultat af, og som optager rigtig mange af vores medlemmer, nu kommer ud og leve. Vi fire parter har givet hinanden håndslag på, at vi arbejder videre både centralt og i hver eneste kommune i landet for det. De ældre har fortjent en værdig ældrepleje, og medarbejderne har fortjent en arbejdsplads, som ikke presser dem til bristepunktet hver eneste dag. FOA vil gøre alt, hvad der skal til, for, at det lykkes, og jeg glæder mig over, at vi ikke er alene om det mål.”

- Torben Klitmøller Hollmann

Find charteret i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
FOA, presserådgiver Claus Walther, tlf.: 24 96 32 58
Ældre Sagens pressetelefon, tlf.: 70 20 30 31
KL’s pressevagt, tlf.: 33 70 33 33