Krav om coronapas skærpes på plejehjem og sociale tilbud m.v. for at inddæmme smitten

28-11-2021

Fra 29. november 2021 skærpes de nuværende krav om coronapas for besøgende på plejehjem og sociale tilbud, sådan at nære pårørende også skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at de nuværende regler om krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v. under hensyn til den aktuelle situation med covid-19 bør skærpes, sådan at der indføres krav om opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas, og at nære pårørende ikke længere bør være undtaget.

Ud over kravet om coronapas gælder stadig en anbefaling om at følge de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om bl.a. rengøring og hygiejne.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Smitten går desværre lige nu i den forkerte retning, og situationen er alvorlig for de mennesker, der risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Derfor skal vi stå sammen og
skærme mennesker, der er i særlig risiko, for at beskytte mod smitte.”

- Astrid Krag

Her skal du bruge dit coronapas på social- og ældreområdet

Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker, herunder navnlig:

 • Plejehjem og plejeboliger
 • Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
 • Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
 • Midlertidige og længevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
 • Rehabiliteringsforløb
 • Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas

 • Børn under 15 år
 • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
 • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Reglerne ophæves den 10. december 2021, medmindre gyldighedsperioden inden da forlænges.

Læs bekendtgørelse om krav om coronapas på plejehjem og sociale tilbud 

Læs orienteringsskrivelse om krav om coronapas på plejehjem og sociale tilbud 

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41851360 (modtager ikke sms)