Nyudstedelse af regler om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndteringen af COVID-19

17-11-2021

Indenrigs- og boligministeren har underskrevet en bekendtgørelse om fravigelse af dele af byggelovgivningens bestemmelser for at understøtte opførelse af test- og vaccinationscentre som led i håndteringen af COVID-19.

Reglerne skal sikre, at byggelovgivningens bestemmelser om byggetilladelse midlertidigt fraviges, så kommunerne hurtigt kan godkende etablering af COVID-19 test- og vaccinationscentre og dermed bl.a. forebygge smittespredning. Bekendtgørelsen har tidligere været udstedt med hjemmel i den nye epidemilov den 15. april 2021, senere genudstedt og efterfølgende ophævet den 10. september 2021, da klassificering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ligeledes blev ophævet. Kommuner og regioner ønsker at have mulighed for hurtigt at etablere test- og vaccinationsfaciliteter, derfor udstedes reglerne på ny.

I stedet for byggetilladelse skal der inden ibrugtagning indhentes en udtalelse fra kommunalbestyrelsen til den konkrete brug. Her vil kommunen skulle tage stilling til, hvilke foranstaltninger der eventuelt er nødvendige, for at bygningen kan bruges til den konkrete anvendelse. Eksisterende bygninger, der tages i brug, skal leve op til reglerne om brand- og konstruktionsforhold i bygningsreglementet. Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker, skal kommunalbestyrelsen desuden foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold.

Ved nyudstedelsen er ordlyden af bekendtgørelsesteksten justeret i forhold til tidligere, således at det præciseres, at brug af faciliteter, der er opført og/eller taget i brug i medfør af bekendtgørelsen, alene er midlertidig, således at det står klart, at disse faciliteter ved mere varig brug, efter bekendtgørelsens ophævelse, skal følge de almindelige regler.

Efter den nye epidemilov gælder det, at bekendtgørelser kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst fire uger ad gangen, derfor ophæves bekendtgørelsen automatisk senest fire uger efter ikrafttrædelsen. Såfremt klassificeringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom udløber den 9. december 2021 eller eventuelt ved en tidligere dato, vil bekendtgørelsen ophæves samme dato ved udstedelsen af en ophævelsesbekendtgørelse.

Folketingets Epidemiudvalg har udtalt sig for udstedelsen af reglerne.

Læs bekendtgørelsen i boksen her på siden.

Det følger af epidemiloven, at ministeriet skal offentliggøre Epidemikommissionens indstilling om reglerne. Denne findes ligeledes i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen, tlf: 2932 9847 eller poa@im.dk.