Politisk aftale om 10 mia. kroner til Fonden for blandede byer

26-11-2021

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne besluttet at etablere Fonden for blandede byer, som tilføres samlet 10 mia. kr. frem mod 2035. Med aftalen igangsættes en række initiativer, der vil bidrage til mere blandede byer gennem opførelse af almene boliger og skabe sammenhængende byer, hvor kultur og fællesskab er i højsædet.

Der er indgået aftale om at afsætte 10 mia. kr. i Fonden for blandede byer i perioden 2022-2035. Med denne aftale udmøntes 5 mia. kr. i perioden 2022-2031. Der igangsættes en række initiativer, som skal skabe blandede byer ved at tilvejebringe tusindvis af nye kvalitetsboliger, som er til at betale for mennesker med almindelige indkomster – også i nogle af landets dyreste boligkvarterer.

Inden for rammerne af Fonden for blandede byer afsættes bl.a. 870 mio. kr. til omdannelse af private udlejningsboliger til almene boliger og 675 mio. kr. til ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger. Det sker for at fremme flere almene boliger i centralt beliggende bydele, som allerede er fuldt udbyggede. Derudover afsættes 1,8 mia. kr. i en grundkøbslånsordning, som skal muliggøre almene boligorganisationers køb af byggegrunde i områder med høje grundpriser.

”Aftalen er en milepæl for regeringens målsætning om at skabe blandede byer, hvor tusindvis af borgere kan få kvalitetsboliger til priser, som er til at betale. Fonden for blandede byer vil de næste mange år sikre, at pædagoger, håndværkere og andre med almindelige indtægter får reel mulighed for at bosætte sig i den by, hvor de også arbejder”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Med aftalen afsættes midler, så huslejen kan sættes ned i 1.800 eksisterende almene boliger, og der kan tilvejebringes 2.250 særligt billige boliger, som kommunerne vil have fuld anvisningsret til.

Den høje almene byggeaktivitet skal ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Aftaleparterne er enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal udforme en ny national arkitekturpolitik og igangsætning af en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for en gennemgribende fornyelse af Nationalmuseets bygninger i København.

”De fysiske rammer, vi lever i, har stor betydning for vores livskvalitet, trivsel og tryghed. Derfor er det godt, at vi får en ny arkitekturpolitik, der kan skabe debat om, hvordan vores byer skal se ud, og hvordan arkitekturen bedst skaber rammerne om et godt liv. Nationalmuseet er et samlingspunkt for formidlingen af vores fælles historie. Den forundersøgelse, som vi nu sætter i gang, giver os mulighed for at undersøge, om det er muligt at ombygge Nationalmuseet, så det kan blive topmoderne”, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Ordførere bag aftalen udtaler:

Halime Oguz, SF:

”Eksploderende boligpriser i byerne er med til at forstærke uligheden i Danmark, så det er helt afgørende for kampen for en mere sammenhængende nation, at vi nu bygger både nye, billige boliger og sætter huslejen ned i allerede eksisterende boliger. At vi samtidig sætter massivt ind for at finde boliger til hjemløse og voldsramte personer, der har brug for en ny og tryg start i en anden kommune, det er bare kirsebærret på toppen af en rigtig, rigtig god aftale.”

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten:

”Boligaftalen har mange gode løsninger, der kan sikre flere almene boliger. Enhedslisten glæder sig over, at vi i aftalen har sikret flere billige boliger, og at flere tusinde ungdomsboliger opføres hurtigere. Flere bygninger kan genbruges og ombygges til almene boliger, og der skaffes flere billige boliger til de hjemløse. Jeg håber, mange kommuner og boligforeninger vil bruge mulighederne i boligaftalen, så vi får flere almene boliger.”

Isabella Arendt, Kristendemokraterne:

”Denne fond løser ikke alt. Det kræver også lokalt ansvar og initiativ. Men der er næppe nogensinde givet så markant et løft til ambitionen om blandede byer som det, vi har aftalt i dag. Jeg vil gerne kvittere regeringen for at sætte økonomi bag års skåltaler om blandede byer.”

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen: 29 32 98 47 eller mail poa@im.dk

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16