Sociale tilbud og plejehjem er nu undtaget fra Erhvervsministeriets regler om restriktioner for serveringssteder

12-11-2021

Fra 12. november 2021 skal kunder, besøgende og lignende kunne fremvise et coronapas, når de ankommer til nærmere angivne steder. Det skyldes en bekendtgørelse om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (bek. nr. 2041 af 11. november 2021).

Restriktionerne gælder bl.a. for serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1.

Serveringssteder på sociale tilbud og plejehjem m.v. er undtaget fra § 2, stk. 2, nr. 1. Undtagelsen gælder også for andre lokaler og lokaliteter, hvor der leveres ydelser efter serviceloven.

Undtagelsen gælder ikke direkte for sociale tilbud (lavtærskeltilbud), der ikke er omfattet af serviceloven, men disse tilbud kan efter bekendtgørelsens § 2, stk. 5, ansøge Social- og Ældreministeriet om at blive omfattet af undtagelsen.

Lavtærskeltilbud, der har mulighed for at ansøge om at blive undtaget, er væresteder, natcaféer, herberger, forsorgshjem og andre lignende tilbud, hvor borgeren henvender sig uden visitation, og som ikke er oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser herom.

Ansøgningsskema-ny.docx

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til ansoegningspostkassen@sm.dk eller tlf. 33 92 93 00.