Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude

03-11-2021

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en ny aftale om antigen-selvtest på plejehjem og i hjemmeplejen. Det betyder, at medarbejdere, der har haft svært ved at benytte sig af ordningen med PCR-test, som f.eks. vikarer, der møder ind med kort varsel, nu får nemmere adgang til test.

Der vil snarest muligt og senest den 11. november 2021 være antigen-selvtest til rådighed på alle landets plejehjem og i hjemmeplejen. Testene er et tilbud, som kan benyttes på alle døgnets tidspunkter af både fastansatte, timevikarer, ungarbejdere m.v. Antigentesten kan med fordel tages, når medarbejderen møder ind, og før medarbejderen begynder på sin vagt. Alle medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem opfordres fortsat til en eller to ugentlige PCR-test afhængig af deres vaccinationsstatus. Det er en ledelsesmæssig opgave på det enkelte plejehjem m.v. at sikre, at også løst-tilknyttet personale er bekendt med tilbuddene om både PCR-test og antigen-selvtest.

 Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi skal passe på vores mest sårbare ældre på plejehjem og i eget hjem. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at holde smitten ude af plejehjemmene, samtidig med at vi opretholder en god og tryg hverdag med sociale aktiviteter og besøg af venner, børn og børnebørn.”

- Astrid Krag

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Revaccination, test og rengøring er nøglen til beskyttelse af vores mest sårbare ældre. Vi har nu tilbudt alle plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmepleje et tredje stik, og nu udvider vi også testmulighederne for de ansatte, så alle medarbejdere kan blive testet, uanset hvilket tidspunkt de møder ind på.”

- Magnus Heunicke

KL’s formand Jacob Bundgaard siger:

Medarbejdere, der hjælper landets ældre borgere på plejehjem eller i deres eget hjem, skal have let adgang til at blive testet. Det har det faste personale allerede. Men mere løst-tilknyttet personale som f.eks. vikarer eller ungarbejdere er ofte i praksis henvist til det landsdækkende net af teststationer. Selvom der stadig er testmuligheder i alle kommuner, så kan der være lang vej at køre. Derfor er vi glade for, at der nu er lavet en aftale om, at vikarer og andre løst-tilknyttede medarbejdere kan teste sig selv, inden deres vagt begynder. Det skal bidrage til at holde smitten væk fra de ældre, sårbare borgere.”

- Jacob Bundsgaard

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje er via den kommune, som opgaverne udføres for, også omfattet af aftalen. Private og selvejende plejehjem skal selv etablere et antigen-selvtest tilbud, men kan gå i dialog med kommunen og regionen om, hvordan det lokale tilbud bedst muligt kan tilrettelægges.

Gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen:

  • Færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til én ugentlig PCR-tests
  • Ikke-færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til to ugentlige PCR-tests
  • Besøgende på landets plejehjem opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive testet forud for besøg.

Ledelsen på plejehjem eller i hjemmeplejen er ansvarlig for, at personalet kender proceduren for indberetning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Indberetningen skal ske telefonisk straks efter fund af positivt testresultat for COVID-19, med henblik på en opfølgende PCR-test og igangsættelse af smittesporing.

Yderligere oplysninger om test og vaccination kan findes på www.coronasmitte.dk

Implementering af antigen-selvtest

Ordningen indføres hurtigst muligt, under hensyntagen til, at kommunerne skal have tid til at købe test ind og etablere setuppet. Ordningen forventes at være etableret snarest muligt, dog senest den 11. november 2021.

Yderligere oplysninger

Sundhedsministeriets pressetelefon, tlf.: 21 32 47 27
Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60
KL pressetelefon, tlf.: 33 70 33 33