Vi skal bygge flere billige almene boliger – vil Enhedslisten og de andre være med denne gang?

04-11-2021

Indlæg i Byrummoniter af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og politisk ordfører for Socialdemokratiet i København og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Jonas Bjørn Jensen.

De store byer i Danmark skal være for alle. Det gælder ikke mindst i vores hovedstad, København. Her er byen blevet så populær, at huspriserne stiger voldsomt, der er kamp om boligerne, og udenlandske spekulanter og kapitalfonde har kastet sig over boligmarkedet. Alt sammen er det med til at presse folk med små og almindelige indtægter ud af byen.

Hvis vi for alvor skal sikre billige boliger i København og begrænse spekulanterne, så kræver det, at vi kan arbejde sammen fra rådhuset til Christiansborg. Et godt eksempel er Blackstone-indgrebet, hvor vi på Christiansborg lavede lovgivning, der lukkede et hul i boligloven, som gjorde det særligt lukrativt at købe ældre ejendomme i København og skrue op for huslejen, så tusindvis af billige lejeboliger forsvandt fra det københavnske boligmarked.

Samtidig med indgrebet fra Christiansborg gik Socialdemokratiet forrest på Københavns Rådhus og øgede bevillingen til Huslejenævnet med fem millioner kroner om året. Så både lovgivning og kontrol er fulgtes ad.

Enhedslisten stemmer oftest nej til almene boliger

Det er selvfølgelig ikke nok at bremse spekulanterne. Vi skal også have bygget flere billige almene boliger. Det har Socialdemokratiet ment i mange år, men skiftende borgerlige regeringer har modarbejdet visionen på Christiansborg, mens både partier til venstre og højre for midten gennem de seneste årtier har stemt nej til mange tusinde almene boliger på rådhuset.

Mange kan måske huske Ritts billige boliger. De er historie nu, og mange af dem blev ikke til noget. Men med til historien hører selvfølgelig også, at mens de fleste delte hendes vision, så stemte partierne på tværs af rådhuset imod de billige boliger, når projekterne blev konkrete og skulle realiseres.

Sådan er det stadig på Københavns Rådhus, hvor en opgørelse fra Teknik og Miljøforvaltningen viser, at Enhedslisten er det parti, som oftest stemmer nej til lokalplaner med almene boliger.

Men vi skal have bygget de almene boliger, ellers bliver København ikke for alle. Derfor har vi i regeringens boligudspil ’Tættere på II – Byer med plads til alle’ fremlagt en plan for, hvor de almene boliger kan bygges i København, samt hvordan vi vil finde 10 milliarder til at støtte opførelsen, og hvilke huller der skal lukkes i lovgivning.

Det store spørgsmål er så bare: Vil Enhedslisten og resten af rådhuset være med til at bygge de billige almene boliger den her gang?