Inspirationsmøde om det sociale frikort

07-10-2021

Socialstyrelsen afholder sammen med KL og Social- og Ældreministeriet et inspirationsmøde om det sociale frikort den 13. oktober. Få svar på spørgsmål om forsøgsordningen og hør om Haderslev og Brøndby kommuners erfaringer med visitationen og vejen til beskæftigelse.

Det sociale frikort er en landsdækkende forsøgsordning, der løber til udgangen af 2022. Ordningen giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive trukket i sociale ydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at komme i kontakt med arbejdsmarkedet – og dermed også nye chancer for at deltage i samfundets fællesskaber.

Fokus på både udfordringer og gode erfaringer

Socialstyrelsen støtter implementeringen af det sociale frikort og inviterer sammen med KL og Social- og Ældreministeriet til et inspirationsmøde for kommuner, organisationer, institutioner og andre med interesse i ordningen.

På mødet vil der være særligt fokus på erfaringsudveksling om anvendelsen og implementeringen af ordningen, og medarbejdere fra Haderslev og Brøndby kommuner vil give et indblik i deres erfaringer, og hvordan de arbejder med frikortet.

Brøndby, der er lykkedes med at komme bredt ud med frikortet, vil særligt fortælle om deres visitation, mens Haderslev vil dele deres positive erfaringer med borgernes konkrete brug af kortet.

Mødet afholdes virtuelt, og der kan stilles spørgsmål til både de to kommuner, Socialstyrelsen, KL og Social- og Ældreministeriet på mødet.

Mødet er det første i en række forskellige inspirationsmøder om det sociale frikort.

Praktiske oplysninger

Inspirationsmødet finder sted den 13. oktober 2021 kl. 14.30-16.00.

Der er tilmeldingsfrist til mødet den 12. oktober kl. 12, og det er gratis at deltage.

Tilmelding sker via Socialstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan læse mere om ordningen.