Ny boligfond skal sikre billige boliger i de store byer

12-10-2021

Regeringen vil afsætte 10 milliarder kroner til en ny boligfond og 22.000 nye almene boliger i de store danske byer frem mod 2035. Det fremgår af udspillet ’Tættere på II – Byer med plads til alle’, der også indeholder 4.000 studieboliger og en ny national arkitekturpolitik. Regeringen vil samtidig undersøge muligheden for en gennemgribende ombygning af Nationalmuseet.

Regeringen vil nu sætte tryk på indsatsen for at skabe blandede boligområder i de store danske byer. Derfor præsenterer vi i dag et nyt boligudspil, der skal sikre tusindvis af nye kvalitetsboliger, som er til at betale for mennesker med almindelige indkomster – også i nogle af landets dyreste boligkvarterer.

Konkret foreslår regeringen at etablere en ny fond for blandede byer på 10 milliarder kroner, der frem til 2035 skal understøtte opførelsen af billige almene boliger til tusindvis af familier i landets store byer. Forslaget vil føre til hele 22.000 nye almene boliger, foruden de allerede planlagte, og betyde at almindelige lønmodtagere som fx pædagoger, håndværkere og politibetjente og deres familier også kan bo i København – typisk i en 80-90 kvadratmeter lejlighed til ca. 8.000 kroner om måneden.

I København skal der gøres en ekstra hurtig indsats for de mange studerende, der i dag har svært ved at finde et SU-venligt sted at bo, og derfor foreslår regeringen at undersøge en hurtigere etablering af 4.000 nye studieboliger, eksempelvis i Nordhavn.

Regeringen vil ligeledes arbejde for at indgå konkrete aftaler med de større bykommuner for at få sat gang i byggeriet af billige boliger i nye boligområder. Og så foreslår vi, at der oprettes en særlig ansøgningspulje på 1 milliard kroner, der skal gøre det muligt for almene boligorganisationer at købe private udlejningsboliger og omdanne dem til almene boliger. Det sker for at fremme flere almene boliger i centralt beliggende bydele, som allerede er fuldt udbyggede.

Endelig vil regeringen også undersøge muligheden for at etablere en helt ny og mere solidarisk andelsboligform. Alt sammen for at sikre, at alle samfundsgrupper – uanset indkomst – kan både bo og arbejde i vores store byer:

”Hvis vi vil skabe balance i hele Danmark, er vi nødt til også at skabe balance i vores store byer. Den balance tipper, når det er svært for almindelige mennesker at finde en bolig, og når nye boligområder er på vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer. Vi vil derfor nu sætte os i spidsen for at bygge flere almene boliger, så vi sikrer blandede byer,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Regeringen vil samtidig understøtte, at den høje almene byggeaktivitet bliver ledsaget af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Arkitekturen og den fysiske planlægning spiller en væsentlig rolle, fordi den er med til at definere, hvordan fremtidens boliger, byrum og byliv bliver udformet. Regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, som skal udforme en ny national arkitekturpolitik, der understøtter ambitionen om blandede byer med plads til alle.

”Arkitekturen sætter rammerne for vores liv og hverdag. Flot og funktionel arkitektur skal være for alle – også når man bor i en almen bolig. Lad os sammen få en debat om, hvordan vores byer skal se ud, og hvordan de skaber rammerne om et godt liv,” siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Store dele af Nationalmuseets lokaler er ikke længere egnet til moderne formidling. Regeringen vil derfor igangsætte en forundersøgelse, der skal undersøge muligheden for en gennemgribende fornyelse af museets lokaler i København. Det er regeringens ambition, at Nationalmuseet kan skabe en engageret formidling af danmarkshistorien til alle danskere, samt at flere genstande fra museets store samling kommer ud i hele landet.

”Nationalmuseet skal være et samlingspunkt for formidlingen af danmarkshistorien til alle danskere og turister. Det kræver moderne faciliteter på museet. Regeringen vil derfor undersøge rammer og muligheder for, at Nationalmuseet kan bygges om til et topmoderne museum. Nationalmuseet skal samtidig sende mange flere genstande ud til museer i hele Danmark, så flere kan opleve historien de steder, hvor genstandene oprindeligt blev fundet og hører hjemme,” siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Find hele udspilsteksten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen: 29329847 eller mail poa@im.dk

Kulturministeriets pressetelefon: 22765116