Staten, KL og fonde investerer 86 mio. kr. i skolebørns læring og trivsel efter COVID-19

27-10-2021

Et partnerskab mellem staten, KL og en række fonde lancerer nu et initiativ, der med i alt 86 mio. kr. understøtter læring og trivsel hos børn i udsatte positioner og hjælper dem med at indhente fagligt efterslæb efter COVID-nedlukningen. Heraf bidrager Novo Nordisk Fonden med 50 mio. kr.

Skolebørn i udsatte positioner har været hårdt ramt af COVID-nedlukningen. De har lært mindre under de lange perioder med hjemmeundervisning, og for manges vedkommende er tiden væk fra kammerater og skole gået ud over lysten til at lære. Derfor har regeringen, et bredt flertal af Folketingets partier samt en række fonde besluttet at investere i særlige undervisningsindsatser for børn i udsatte positioner. Det kan f.eks. være i form af undervisning i små grupper, en ekstra lærer eller ressourceperson eller intensive læringsforløb. Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og Egmont Fonden støtter initiativet.

Indsatserne skal styrke kommuners og skolers arbejde med skolebørn i udsatte positioner og skal foregå i børnenes naturlige fællesskaber og på baggrund af lokale behov. Alle landets kommuner vil modtage en guide, der hjælper dem med at identificere børn med særlige udfordringer efter nedlukningen og hvilken særlig støtte, kommunerne kan tilbyde dem. Initiativet skal også give erfaringer med vidensbaserede indsatser til målgruppen på langt sigt.

25 kommuner med en særlig stor andel af børn i målgruppen er på forhånd udvalgt til at modtage tilbud om økonomisk støtte.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi står over for en meget stor opgave med at hjælpe de her børn til at genfinde lysten til læring og støtte dem, så de ikke fagligt kommer bagud i deres videre skolegang. Ved at investere ekstra i de mest udsatte børn og unge kan vi forhåbentlig forhindre, at ulighed i uddannelse bliver større som følge af COVID-19. Stor tak til fondene og partnerskabet for at støtte en vigtig sag. Jeg ser i høj grad samarbejdet som et nybrud – som et godt eksempel på, hvordan vi alle under COVID-19 har måttet nytænke måden, vi samarbejder på om konkrete samfundsproblemer. Det håber jeg, at vi kan tage med os fremover.”

- Astrid Krag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Vi ved, at nedlukningen ramte nogle børn hårdere end andre. Dem skal vi give et ekstra rygstød, så de kan finde sig til rette igen i skolen og få hjælp til at følge med i det faglige. Derfor skal der lyde et stort tak til fondene og partnerskabet for, at de vil være med til at lave skoleunderstøttende indsatser. Det er et fælles ansvar at løfte de mest udsatte børn, og det er kun godt, at vi står sammen om løsningerne.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne og Undervisnings Udvalg, siger:

To skoleår med covid-19 har haft konsekvenser for udsatte børn og unges skolegang, og vi er derfor glade for, at partnerskabet investerer i udsatte børn og unges læring. Det er vigtigt for KL, at de skoleunderstøttende indsatser vælges, så det giver mening lokalt i den enkelte kommune og skole. For når vi skal gøre en indsats for disse børn og unge er det helt centralt, at det kommer til at hænge naturligt sammen med barnets skole, hverdag og med eventuelle andre særlige indsatser rundt om barnet.”

- Thomas Gyldal Petersen

Søren Nedergaard, Chief Operating Officer i Novo Nordisk Fonden, siger:

Hos Novo Nordisk Fonden er vi glade for at kunne bidrage til at styrke læring og trivsel blandt de børn, der har mest brug for det. Det er vigtigt for os, at vi sammen kan slå ring om børnene i bredt offentligt-privat partnerskab med staten og kommunerne. Vi har høje forventninger til, at indsatsen kan skabe generel kapacitetsopbygning på skolerne, og at den indbyggede evaluering kan skabe viden om og forståelse for, hvordan vi på længere sigt sikrer de bedst mulige vilkår for børnene.”

- Søren Nedergaard


Fakta om initiativ for udsatte børns trivsel og læring

  • Der er i alt afsat 86 mio. kr. til initiativet.
  • Heraf udmøntes nu i alt 77 mio. kr. til længerevarende undervisningsindsatser. 27 mio. kr. er statsligt finansieret, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 50 mio. kr.
  • Midlerne udmøntes til 25 udvalgte kommuner, der er udvalgt på baggrund af registerdata
  • Kommunerne kan få hjælp og vejledning til indsatserne fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Der er i sommer udmøntet knap 9 mio. kr. til ferielejre og aktiviteter for udsatte børn og unge. Heraf var 5 mio. kr. statsligt finansieret, mens VILLUM FONDEN støttede med knap 4 mio. kr.
  • Initiativet evalueres af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hertil støtter Egmont Fonden initiativet med viden om udsatte børns læring og uddannelse.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)