Statslig forsøgsordning: Fem kommuner i hovedstadsområdet får betinget tilsagn om stationsnærhed ved fremtidige stoppesteder langs grønne hurtigbuslinjer

15-10-2021

Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje-Taastrup og Gladsaxe Kommuner har fået betinget tilsagn i en statslig forsøgsordning, som giver mulighed for at opføre større byggeri langs grønne hurtigbuslinjer (BRT-linjer) i hovedstadsområdet.

Kommunerne i hovedstadsområdet har kunnet søge om mulighed for at opføre større byggeri ved BRT-linjer, som er grønne hurtigbuslinjer i egne kørebaner. Det er indenrigs- og boligministeren og transportministeren, der er ansvarlige for forsøgsordningen. BRT-linjer er kendetegnet ved høj frekvens og øget komfort og kapacitet i forhold til almindelig busdrift.

”Det er rigtig positivt, at fem kommuner nu bliver en del af denne forsøgsordning, der skal give os viden om effekterne af at etablere større byggeri langs BRT-linjer. Regeringen ønsker en grønnere hovedstad med effektiv transport og mindre trængsel. Denne forsøgsordning vil åbne nye byggemuligheder, som kan bidrage til en positiv udvikling i flere byområder uden for de centrale dele af hovedstadsområdet,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

”En stor del af investeringerne i ”Infrastrukturplan 2035” tilfalder hovedstadsområdet, hvor ambitionen er at skabe et mere sammenhængende kollektivt trafiknet; det vi kalder Metropolnetværket. BRT-løsninger på linje 200S og 400S er en vigtig del af Metropolnetværket, da projekterne blandt andet vil binde en række S-togslinjer sammen og herudover kan medvirke til at flytte flere fra bilerne over i den kollektive transport. Jeg glæder mig derfor til at følge projekterne, også nu hvor flere kommuner har fået betinget tilsagn om stationsnærhed på de to linjer,” udtaler transportminister Benny Engelbrecht.

Forsøgsordningen skal bidrage til viden om effekterne af at etablere BRT-linjer med dertilhørende tildeling af stationsnære byggemuligheder. For eksempel skal forsøgsordningen være med til at belyse om de mange daglige brugere af nyt byggeri kan understøtte overflytningen fra bilen til BRT i højere grad end det allerede forventes at være tilfældet uden stationsnærhed.

I ansøgningsprocessen har kommunerne i hovedstadsområdet kunnet søge om mulighed for at kunne opføre større byggeri med mange daglige brugere ved op til tre standsningssteder på op til tre BRT-linjer, dvs. ved maksimalt ni standsningssteder. Større byggeri med mange daglige brugere kan eksempelvis være store kontorkomplekser eller hotel- og konferencecentre.

Ved ansøgningsfristens udløb den 30. juni havde Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje-Taastrup og Gladsaxe Kommuner søgt om mulighed for at kunne opføre større byggeri ved i alt ni standsningssteder fordelt på to fremtidige BRT-linjer. Desuden er der modtaget en interessetilkendegivelse fra Ishøj Kommune.

På baggrund af ansøgningerne har indenrigs- og boligministeren sammen med transportministeren besluttet, at Hvidovre og Rødovre Kommuner får betinget tilsagn om stationsnærhed ved alle tre ansøgte BRT-stop på linje 200S (Avedøre Holme, Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum), samt at Ballerup, Gladsaxe og Høje-Taastrup Kommuner får betinget tilsagn om stationsnærhed ved ét af de ansøgte BRT-stop på linje 400S i hver af de tre kommuner, i alt tre stop. Et endeligt tilsagn kan opnås, når en række betingelser er opfyldt, herunder at der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjerne.

Med aftale om ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, der er en delaftale i ”Infrastrukturplan 2035” er der afsat statslig finansiering til tilbundsgående undersøgelser af BRT-projekter på linje 200S (Avedøre Holme-Gladsaxe Trafikplads) og på linje 400S (Ishøj-Lyngby) i hovedstadsområdet. Der er også afsat halv statslig finansiering af disse BRT-linjer forudsat, at der lokalt tilvejebringes finansiering til den resterende andel af projekterne.

Pressekontakt

Presserådgiver i Transportministeriet Nanna Rævskær Tagø, 20627522 eller nrt@trm.dk

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet Michael Højgaard Bang, 72282416 eller mihb@im.dk