Faste teams og velkendte ansigter skal gøre ældre trygge og skabe nærvær i hjemmeplejen

02-09-2021

170 millioner kroner til faste og selvstyrende teams skal nu sætte fart under lokale selvstyrende teams, der betyder, at de ældre skal forholde sig til færre og kendte ansigter, når hjemmeplejen banker på deres dør. Målet er at gøre hverdagen mere stabil og tryg for de ældre og give højere arbejdsglæde for medarbejderne.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Alt for mange ældre oplever, at deres hjem bliver lidt af en banegård, når de får behov for hjælp fra hjemmeplejen. Med hyppigt skiftende medarbejdere, stramme kørelister og snævert opdelte ydelser. Derfor er der brug for, at vi tænker nyt. Vi har brug for, at medarbejderne ikke skal starte forfra, fordi de hele tiden besøger nye ældre, men tværtimod kan opdage det, hvis den ældre skranter lidt mere end normalt. Relationen mellem borger og medarbejder skal i centrum.”

- Astrid Krag

Der afsættes nu 170 mio. kr., som kommunerne kan søge om at få tilskud til at lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams – med kendte medarbejdere for at skabe mere stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen.

Med finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-23 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen.

Af de 425 mio. kr. afsat i 2021 skal 212,5 mio. kr. udmøntes til anvendelse samme år. Ud over de 170 mio. kr. til selvstyrende teams skal 42,5 mio. kr. bruges på aktiviteter og rådgivning, der skal styrke et demensvenligt samfund.

Ældreordfører for Radikale Venstre Christina Thorholm siger:

Radikale Venstre er sikker på, at arbejdet i selvstyrende team vil styrke arbejdsglæden og den faglige slothed i hjemmeplejen og dermed gøre det lettere at rekruttere medarbejder til området – hvilket i dag er svært.”

- Christina Thorholm

Ældreordfører for Socialistisk Folkeparti Kirsten Normann Andersen siger:

Da min far fik brug for hjælp, oplevede jeg selv, hvor mange kræfter det kostede for ham at skulle forklare nye medarbejdere, hvor kaffen stod, hvordan opvaskemaskinen fungerede, hvor de kunne finde det tøj, han gerne ville have på m.v. Men det letter også arbejdet for de ansatte, når de kender borgeren, og ikke mindst sikrer det, at personalet opdager alvorlige ændringer i tilstanden – alt fra en hjerneblødning til smerter.”

- Kirsten Normann Andersen

Ældreordfører for Enhedslisten Jakob Sølvhøj siger:

Skal vi løfte kvaliteten af ældreplejen, er der ikke alene brug for flere ansatte og uddannelse af flere på social- og sundhedsuddannelserne. Der er også brug for at nytænke organiseringen af arbejdet. Derfor er det rigtig godt, at vi med aftalen her afsætter midler til arbejdet med faste selvstyrende teams, der kan give de ældre større tryghed og mere indflydelse på den hjælp, de modtager og de ansatte mere rum til faglige vurderinger af de ældres behov.”

- Jakob Sølvhøj

Ældreordfører for Alternativet Torsten Gejl siger:

Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, at det er rart at møde kendte ansigter og især, når det gælder gæster i eget hjem. Derfor er jeg også meget glad for, at Alternativet er med til at sikre midler til faste teams i hjemmeplejen, så ældre ikke skal opleve nye ansigter, hver gang de får besøg af hjemmeplejen.”

- Torsten Gejl

Ældreordfører for Socialdemokratiet Birgitte Vind siger:

Vi har allerede set i en række kommuner, at det øger trivslen hos borgerne og arbejdsglæden hos de ansatte, at personalet er organiseret i teams tæt på den enkelte borger. Det betyder bedre kontakt og kendskab mellem den ældre og personalet. Og personalet kan langt bedre tilrettelægge hjælpen ud fra den enkelte ældres behov. Jeg ser frem til, at kommunerne tager handsken op og begynder at organisere ældreplejen i mindre teams.”

 - Birgitt Vind

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)