Ny pulje skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

10-09-2021

En pulje på 23,6 mio. kr. skal nu hjælpe med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Ansatte i ældre- og sundhedsplejen får nu mulighed for at opkvalificere deres viden om demens og gribe til andre og bedre behandlingsmuligheder end antipsykotisk medicin. En pulje på 23,6 mio. kr. skal medvirke til at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin og dermed sikre mennesker med demens den bedst mulige behandling og pleje, en højere livskvalitet og mere selvbestemmelse.

Når et menneske med demens udviser uforståelig adfærd og virker forpint, påvirker sygdommen ikke blot den syges trivsel og livskvalitet. Andre beboere og pårørende kan blive så berørt i hverdagen, at personalet ser sig nødsaget til at gribe til medicin som en løsning på problemet. Men medicinen har ofte beskeden effekt og mange bivirkninger.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Der er selvfølgelig ingen ældre, der skal gå med ubehandlet sygdom. Men medicin må ikke erstatte den rette pleje og omsorg. Det høje forbrug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er bekymrende, og vi skylder vores ældre borgere at få det nedbragt. Derfor er det så vigtigt, at vi nu sørger for, at der kommer øget viden om den rette hjælp til mennesker med demens, samtidig med at vi holder hånden under velfærden og sørger for, at pengene følger med det stigende antal ældre, så der er tid til omsorg.”

- Astrid Krag

Puljen på 23,6 mio. kr. kommer fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023.

Der er tale om en opfølgning på demenshandlingsplanen, der har som mål at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Læs mere om Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.
Spørgsmål stillet efter den 1. november 2021 kan ikke forventes besvaret.
Henvendelser kan rettes til projektleder Rasmus Højer-Pedersen på telefon: 93 51 85 15 eller mail: RAHP@SST.DK