Dele af testindsatsen på social- og ældreområdet videreføres

11-04-2022

Muligheden for at blive testet for COVID-19 videreføres delvist, indtil regeringen lancerer sin kommende generelle teststrategi for 2022.

Antallet af smittede i samfundet med COVID-19 er faldende, men der ses fortsat smitte blandt ældre på plejehjem, modtagere af hjemmepleje og beboere på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor blevet enige om at videreføre dele af testindsatsen, så sårbare mennesker fortsat er beskyttet mod COVID-19.

Aftalen betyder at:

  • PCR-testordningen for personale på plejehjem og i hjemmeplejen videreføres, dog kun med én test til rådighed hver 14. dag
  • Antigen-selvtestordningen for løst tilknyttet personale på plejehjem og i hjemmeplejen ved begyndelse af en vagt videreføres
  • Antigen-selvtestordningen for personale på sociale tilbud med sårbare mennesker videreføres, dog således at der fremadrettet opfordres til én test hver 14. dag
  • Pårørende til borgere over 85 år på plejehjem og pårørende til ældre over 85 år, der modtager hjemmepleje, kan modtage én antigenselvtest ved besøg.

Aftalen kan iværksættes straks.

Læs orienteringsskrivelse om videreførelse af dele af testindsatsen på social- og ældreområdet

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)