Nyt partnerskab skal bekæmpe voksende ensomhed

07-04-2022

Et nyt partnerskab mod ensomhed bestående af en bred vifte af aktører skal bl.a. udvikle Danmarks første nationale ensomhedsstrategi. Ældre Sagen og Røde Kors får opgaven med at koordinere arbejdet i partnerskabet.

Stadigt flere mennesker i Danmark oplever at føle sig ensomme. Ikke mindst under coronakrisen har udfordringen været særligt tydelig, og i en undersøgelse i 2021 svarede hver ottende dansker, at de følte tegn på ensomhed. Det går ud over livskvaliteten for det enkelte menneske og er samtidig en belastning for samfundet. Derfor nedsættes et nyt partnerskab med Røde Kors og Ældre Sagen i spidsen, som skal styrke den nationale indsats mod ensomhed og skabe større fokus på udfordringen i samfundet.

Kommissoriet for partnerskabet er nu klar og sætter rammerne for det kommende arbejde. Ensomhedspartnerskabet, som skal bestå af en række forskellige aktører, får bl.a. til opgave at skabe opmærksomhed og debat om ensomhed i samfundet, udarbejde oplæg til en ensomhedsstrategi og handlingsplan og understøtte indsatser, der kan forebygge ensomhed.

Social- og ældreminister Astrid Krag har store forventninger til arbejdet:

Ingen har fortjent at føle sig ensom, for det betyder tab af trivsel og livskvalitet for mange mennesker. Vi skal blive bedre til at få alle med i fællesskabet og særligt de mennesker, som ikke selv er i stand til at række ud efter den hjælpende hånd. Jeg er glad for, at Ældre Sagen og Røde Kors med deres store viden og erfaring vil gå forrest i kampen, så vi i de kommende år kan sætte ind mod den voksende ensomhed.”

- Astrid Krag

Generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl siger:

En af de største udfordringer, vi står over for som moderne samfund i dag, er at mindske den stigende ensomhed, vi ser i befolkningen. Der er brug for, at vi får samlet alle dem, der kan løfte på det her område og lægger en ambitiøs plan for, hvordan vi får skabt bedre plads til nære relationer og sunde fællesskaber i vores samfund. Derfor skal politikerne have stor ros for at nedsætte et nationalt ensomhedspartnerskab og skabe mulighed for at give Danmark sin første nationale strategi mod ensomhed. Den glæder vi os, sammen med Ældre Sagen, til at hjælpe frem gennem vores opgave som facilitatorer for partnerskabet.”

- Anders Ladekarl

Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup siger:

Det er en milepæl for ensomhedsbekæmpelsen, at vi nu står foran stiftelsen af et nationalt partnerskab og en national strategi mod ensomhed. Det er så tiltrængt. Vi ved gennem Folkebevægelsen mod Ensomhed, at det kræver stærkt samarbejde, hvis vi skal forebygge og afhjælpe ensomhed. Sidste år sendte vi sammen med Røde Kors og 88 andre organisationer en appel til Christiansborg om at involvere sig landspolitisk. Nu har vi regering og Folketing med os. Det bliver en af de vanskeligste, men også mest nødvendige samfundsopgaver for politikere og civilsamfund i Danmark.”

- Bjarne Hastrup

Arbejdet i det nationale partnerskab mod ensomhed sættes i gang ved et kick-off arrangement i Folkehuset Absalon i København den 11. maj 2022.

Alle organisationer, virksomheder, kommuner m.v., der gerne vil bidrage til arbejdet, kan skrive til sammenmodensomhed@aeldresagen.dk.

Find kommissoriet for det nationale partnerskab mod ensomhed i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Røde Kors’ pressetelefon, tlf.: 35 29 96 99

Ældre Sagens pressetelefon, tlf.: 70 20 30 31 (modtager ikke sms)

Faglige henvendelser til Røde Kors, Nina Suenson, Røde Kors, tlf.: 29 43 39 70

Faglige henvendelser til Ældre Sagen, David Vincent Nielsen, tlf.: 29 74 77 75