Tværfaglig organisering sætter den ældre mere i centrum

28-04-2022

Ny VIVE-rapport om organiseringen af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje viser, at tværfaglig organisering giver medarbejdere en oplevelse af fællesskab om borgerne og bidrager til at sætte borgeren i centrum.

VIVE har designet og gennemført en analyse af organiseringen af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje for Social- og Ældreministeriet.

Analysen peger på fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer. Henholdsvis hvor sygeplejersker er organiseret i en selvstændig enhed under egen ledelse adskilt fra hjemmeplejens organisering og ledelse. Og hvor hjemmesygeplejerskerne er integreret med hjemmeplejen under fælles ledelse i tværfaglige grupper.

Undersøgelsen tegner et billede af, at den tværfaglige organisering er med til at sætte den ældre i centrum og give medarbejderne en oplevelse af fællesskab om borgerne, fordi alle arbejder i samme retning. Undersøgelsen viser også, at det at sikre tværfaglighed i dagligdagen kræver, at medarbejdernes behov for faglig udvikling imødekommes. 

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det er en enormt spændende og lærerig undersøgelse, som viser den store værdi af en tværfaglig organisering for både de ældre og medarbejderne. Det er med til at sætte de ældre i centrum, at medarbejderne kender den enkelte ældre og kan udveksle viden på tværs af faggrupper. Og når de ældre møder de samme medarbejdere, føler de sig mere trygge. Det giver arbejdsglæde, når alle faggrupper byder ind og løfter i flok. Jeg håber, at undersøgelsen vil give inspiration til arbejdet med faste teams i ældreplejen og tilskynde endnu flere kommuner til at komme med på vognen.

- Astrid Krag

I alt fem kommuner har deltaget i analysen.

Find undersøgelsen på VIVE's hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)