Aftale sikrer vej ud af langvarig hjemløshed for udsatte borgere

27-08-2022

Regeringen og KL har indgået en aftale om, at kommunerne skal anvise flere mennesker i hjemløshed til billige almene familieboliger, så de får tag over hovedet.

I 2019 optalte VIVE, at knap 6.500 mennesker i Danmark levede i hjemløshed. Det er alt for mange, mener regeringen.

Derfor er regeringen sammen med KL blevet enige om at tage et stort skridt mod at afskaffe langvarig hjemløshed. Det sker med en aftale, der indebærer, at kommunerne vil anvise 2.000 mennesker ramt af hjemløshed til en eksisterende billig almen bolig.

Topartsaftalen følger af aftalen ”Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”, som regeringen indgik med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november sidste år. 

Her afsættes ca. 1 mia. kr. til i alt 4.050 særligt billige almene familieboliger, hvor kommunerne får eksklusiv adgang til at anvise bl.a. borgere ramt af hjemløshed til disse boliger.

På den måde sikres det, at kommunerne vil kunne anvise til i alt 6.000 særligt billige boliger. Indenrigs- og boligministeren er glad og stolt over aftalen.

”Det her er en af de vigtigste aftaler, jeg har været med til at indgå. Vi tager nu et historisk skridt i retning af at afskaffe langvarig hjemløshed. Regeringen og kommunerne tager et fælles ansvar for at anvise 2.000 mennesker i hjemløshed til en bolig. Det sker samtidig med, at der tilføres midler til godt 4.000 boliger med en lav husleje, som kommunerne kan anvise til. Samlet set skaber vi nu rammerne for, at nogle af samfundets allermest sårbare og udsatte sikres et permanent tag over hovedet frem for midlertidige ophold på herberger og opholdssteder. Det kan vi godt være stolte af,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.  

For at gøre det mere attraktivt for kommunerne at skaffe de nødvendige boliger er det desuden aftalt at omlægge refusionssystemet for herberger. Sammen med tiltagene på boligsiden sikrer regeringen og kommunerne hermed en gennemgribende forandring af, hvordan hjemløshed bekæmpes.

Kommunerne løfter allerede i dag en stor opgave med at anvise almene boliger til socialt udsatte borgere. Derfor bliver det en stor og vanskelig opgave at anvise yderligere 2.000 mennesker til en billig bolig, særligt i de kommuner, som allerede anviser mange, og som har få billige boliger og udfordringer med udsatte boligområder. Alligevel har kommunerne forpligtet sig til at gøre en særlig indsats for at finde billige almene boliger til borgere i hjemløshed.  

’’Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores. Derfor er det også en meget vigtig aftale, der nu er indgået. Den styrker indsatsen mod hjemløshed markant og leverer på det afgørende, der har manglet viljen til i tidligere aftaler, nemlig billige boliger. Skal vi hjemløsheden til livs, er det helt afgørende, at de mest sårbare borgere kan hjælpes ind i egen bolig og hér får den sociale hjælp og støtte, der skal til, for at den nye bolig også bliver et hjem,” siger social- og ældreminister Astrid Krag.

Partier bag "Aftale om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed" udtaler:

Halime Oguz, boligordfører, SF:

”I SF er vi super glade for, at aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”, som vi indgik i november 2021, endelig bliver realiseret i kommunerne. Den ambitiøse aftale sikrer både, at almindelige lønmodtagere, enlige og studerende får adgang til billige boliger, og at vi endelig nedbringer antallet af hjemløse – for det hører ingen steder hjemme, at vi har hjemløse i Danmark.”

Alex Ahrendtsen, boligordfører, Dansk Folkeparti:

“Dansk Folkeparti er glad for, at det er lykkedes for regeringen og KL at indgå en aftale, der sikrer tag over hovedet for vore mange hjemløse. Det var en vigtig sag for os under forhandlingerne.”

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen, poa@im.dk, 29 32 98 47