Hastebehandling af lovforslag om loft over huslejestigninger

30-08-2022

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen har givet Folketingets partier frist til kl. 15 i dag om hastebehandling af lovforslag om huslejeloft.

Regeringen og partierne bag aftalen om loft over huslejestigninger ønsker, at det kommende lovforslag om loft over huslejestigninger bliver hastebehandlet i Folketinget. Formålet er at sikre, at loven kan træde i kraft hurtigst muligt for at skabe tryghed for de mange lejere, der ellers har udsigt til meget store huslejestigninger.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen har derfor d. 27. august sendt et brev til Folketingets partier, hvor han beder dem om at melde tilbage, om de vil støtte en hastebehandling. Partierne har frist til i dag kl. 15.

”Jeg mener, det er helt afgørende for de op mod 160.000 lejeboliger, der ellers kan se frem til meget store huslejestigninger. Den politiske aftale sikrer, at private udlejere, som anvender nettoprisindeksering, ikke må lade huslejen stige mere end 4 procent om året de kommende to år. For regeringen er det vigtigt at skabe tryghed for lejerne. Det håber jeg, at resten af Folketinget også vil bidrage til,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Det var regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, der fredag den 26. august blev enige om en aftale om et huslejeloft på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år.

Huslejeloftet er blevet besluttet for at skabe ro for en stor del af landets lejere i en tid, hvor stigningen i nettoprisindekset i juli blev opgjort til 8,8 procent. Der er tale om et indgreb, som gælder både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk 3 måneder (svarende til lejers opsigelsesvarsel) efter indgrebet træder i kraft.

Hastelovgivning vil kræve dispensation fra tidsfrister i Folketingets forretningsorden, hvilket forudsætter et flertal på ¾ af de stemmende i Folketinget. Hvis forslaget hastebehandles og træder i kraft i september, vil det kunne få virkning straks efter ikrafttræden for alle de lejere, som får meddelt en stigning efter ikrafttræden.

Yderligere oplysninger

Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, tlf. 72 28 24 17