Nu går forhandlinger om loft over huslejestigninger i gang

18-08-2022

Regeringen indleder i dag kl. 11 forhandlinger om at indføre et loft over huslejestigninger. For regeringen er det afgørende, at der bliver skabt tryghed for lejerne, mener indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Regeringen har i denne uge præsenteret et forslag, der skal sikre lejerne i private udlejningsboliger mod urimeligt høje huslejestigninger. Konkret foreslår regeringen, at der indføres et midlertidigt loft over huslejestigninger som følge af nettoprisindeksering. Loftet skal vare i 2 år og begrænse huslejestigningerne til 4 procent årligt.

Mange private udlejningsboliger reguleres af nettoprisindekset. Her viser de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik, at nettoprisindekset er steget med 8,8 pct. fra juli sidste år til juli i år. Det betyder, at mange lejere kan se frem til markante huslejeforhøjelser, når udlejerne næste gang regulerer den månedlige leje.

”For mange lejere ser huslejestigningerne ud til at blive uoverkommeligt store, og vi mener derfor, der skal gribes ind hurtigst muligt for at få sat et loft over stigningerne. Især fordi de kommende huslejestigninger slet ikke stemmer overens med udlejernes faktiske udgifter. For regeringen handler det om at skabe tryghed for landets lejere,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Ministeren har i dag kl. 11 indkaldt forligspartierne til forhandlinger om regeringens nye forslag. Målet er, at få lavet et hurtigt indgreb, som løser problemet for lejerne – samtidig med, at det tager hensyn til udlejerne.

”Op mod 160.000 lejere står til at blive ramt af meget store huslejestigninger, og da mange udlejere regulerer lejen omkring årsskiftet, haster det med et indgreb. Jeg håber derfor, at forligspartierne forstår alvoren for lejerne og er klar til at lave en aftale,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Ud over forslaget om at indføre et midlertidigt loft over huslejestigninger, vil dagens forhandlinger også dreje sig om at drøfte en mere permanent løsning for huslejereguleringer.

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen, +45 29 32 98 47, poa@im.dk