Testindsatsen i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker fortsætter

15-08-2022

Fast personale i ældreplejen opfordres fra i dag den 15. august 2022 til at tage en PCR-test hver 14. dag. Løst tilknyttet personale, der ikke har mulighed for at tage en PCR-test, opfordres til at tage en antigenselvtest ved påbegyndelse af en vagt.

Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres fra 15. august 2022 til at tage en antigenselvtest hver 14. dag.

Ændringerne i testindsatsen følger af en aftale, som Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet har indgået med KL og Danske Regioner om testindsats på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker i resten af 2022.

Gå til ministeriets orienteringsskrivelse om testindsatsen på retsinformation.dk

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)