Bevillinger til en række organisationer forlænges ind i det nye år

21-12-2022

Regeringen har med opbakning fra Folketingets partier sikret, at bevillinger til en række organisationer, der står til at udløbe i 2022, forlænges tre måneder ind i 2023.

En række tidligere såkaldte SSA- og satspuljebevillinger m.v. står til at udløbe ved udgangen af 2022, fordi midlerne for 2023-2026 først udmøntes i forbindelse med vedtagelse af finansloven i begyndelsen af 2023.

Regeringen og Folketingets partier (LA, K, DF, SF, RV, ALT, EL, DD, NB) har besluttet, at der laves en tidsafgrænset videreførelse i tre måneder af de SSA- og satspuljebevillinger m.v., der står til at udløbe med udgangen af 2022, og hvor der er risiko for, at organisationerne må lukke helt eller lukke for centrale opgaver og funktioner, såfremt de ikke tilføres ny bevilling i starten af det nye år.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Bevillingerne er helt afgørende for en række af de organisationer, der hver dag hjælper de mest sårbare og udsatte borgere i vores velfærdssamfund. Det ville være en katastrofe for mange mennesker, hvis organisationerne blev nødt til at dreje nøglen om. Derfor er jeg glad for den brede politiske opbakning til at hjælpe dem, der hjælper.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Der er tale om bevillinger fra henholdsvis Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bevillingerne løber fra januar til marts 2023 og udgør i alt 27,2 mio. kr.

Finansieringen af initiativet forudsætter Folketingets Finansudvalgs formelle godkendelse i januar 2023.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)