Det sociale frikort videreføres

22-12-2022

Et enigt Folketing har i dag videreført det sociale frikort frem til 30. juni 2023.

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der forlænger forsøgsperioden med socialt frikort yderligere seks måneder.

Det betyder, at udsatte også kan få gavn af det sociale frikort efter nytår, og at de 7.500 personer, der har et socialt frikort i dag, får dette videreført automatisk.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det sociale frikort kan give en værdig tilværelse for de mennesker, der kæmper med psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed. Dem, der ikke passer ind i de almindelige systemer. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu viderefører ordningen. Og så glæder jeg mig til, at vi i foråret skal se på, hvordan vi kan forlænge og forbedre det sociale frikort yderligere.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker at forlænge og forbedre det sociale frikort.

Lovændringen, der er blevet hastebehandlet i Folketinget, gælder kun i seks måneder. Et nyt lovforslag skal derfor genbehandles under normale vilkår i løbet af foråret 2023.


Fakta

  • Det sociale frikort har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt, uden at indtægten bliver fradraget i forsørgelsesydelser.
  • Siden forsøgsperiodens start i 2019 er over 7.500 personer blevet visiteret til ordningen, og over 3.300 har haft en eller flere ansættelser med brug af frikortet.
  • Evalueringer af ordningen har vist, at brug af det sociale frikort skaber øget livskvalitet og trivsel for udsatte borgere – både mentalt og fysisk.
  • Der vil det næste halve år gælde de samme vilkår som hidtil. Dog skal kommunerne i første kvartal af 2023 følge op på, om borgere med sociale frikort fortsat lever op til målgruppekriterierne for ordningen.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)